Ursula Bouman – secretariaat

Als u ons kantoor belt of mailt, krijgt u waarschijnlijk contact met mij. Voordat ik in 2008 bij de AJTS kwam werken, was ik schooljuf. Het is fijn om mee te helpen deze school een fijne plek voor kinderen, ouders en medewerkers te maken. U kunt bij mij altijd terecht met uw vragen en suggesties rondom aanmelden, programma’s, (financiële ondersteuning voor) lesgeld, presentaties of leuke ideeën voor de school. Het is een genot om de leerlingen te zien uitgroeien tot stevige jongeren die zichzelf durven te laten zien!