Veel gestelde vragen

VAN WIE KRIJG IK LES? Er wordt les gegeven door gediplomeerde theaterdocenten en docenten die werkzaam zijn in of afkomstig zijn uit de theaterpraktijk. Dat wil zeggen acteurs, regisseurs en specifieke vakdocenten zoals bewegingsdocenten enz.

ZIJN ER OPTREDENS VOOR PUBLIEK? Alle leerlingen treden op voor publiek, in openbare lessen, presentaties of voorstellingen. Onze producties worden regelmatig uitgeselecteerd voor jongerenfestivals.

KAN IK BIJ MIJN VRIEND/VRIENDIN IN DE KLAS KOMEN? Als jullie tegelijkertijd met het eerste jaar starten kan dat als je dat vermeldt bij het kopje ‘Opmerkingen’ op het online inschrijfformulier.

HOE GROOT ZIJN DE GROEPEN? Er nemen 12-15 leerlingen deel aan een groep.

WANNEER KAN IK NOG ANNULEREN ZONDER KOSTEN?
– voor zowel de korte als de lange cursus: vóór 26 augustus. Als je een proefles hebt gevolgd, kun je nog binnen 48 uur na de proefles annuleren via info@ajts.nl. Wij bevestigen deze annulering dan per e-mail. Je krijgt dan reeds betaald lesgeld terug of een incasso wordt dan stopgezet. Na de gestelde termijn is teruggave van het lesgeld niet meer mogelijk.

KAN IK EEN PROEFLES DOEN? Ja, in de week van 5 september zijn er verschillende proeflessen (voor alle leslocaties) te volgen. Mocht u deze dag hebben gemist, dan is het in een aantal gevallen mogelijk een eerste les als proefles te volgen. Aanmelden voor proefles kan hier: https://www.ajts.nl/proefles/

KAN IK MIJ NA DE PROEFLES INSCHRIJVEN? Ja, dat kan. Wij adviseren iedereen echter zich gelijk in te schrijven voor de proefles én de reguliere lessen, want als je je alleen voor de proefles inschrijft loop je kans dat als je door wilt er geen plaats meer is. Mocht je besluiten na de proefles dat je niet wilt deelnemen, dan moet je ons dat binnen 48 uur laten weten. Anderen op de wachtlijst kunnen dan jouw plek innemen. Uiteraard annuleren wij jouw inschrijving in dat geval. Als je niet annuleert, beschouwen wij je als ingeschreven.

KAN IK NA DE PROEFLES BETALEN? Ja, dat kan. Pas na de proefles weet je of je de lessen wilt volgen. Als je de proefles gedaan hebt en wij hebben niks van je gehoord, gaan wij er vanuit dat je gaat deelnemen. Je moet er dan voor zorgen dat het lesgeld vóór aanvang van de eerste les op onze bank is bijgeschreven.

WANNEER BEN IK INGESCHREVEN? Als wij jouw inschrijving volledig ingevuld hebben ontvangen en (per e-mail) bevestigd en wanneer het lesgeld door jou of je ouders/verzorgers is overgemaakt op onze bankrekening.

HOE KAN IK BETALEN? Je kunt betalen door het lesgeld over te maken op ons op ons IBAN rekeningnummer NL43INGB 000 9308821 t.n.v. Stichting de amsterdamse jeugdteJAterschool Amsterdam, o.v.v. de naam van de leerling. BELANGRIJK!!: wij sturen géén facturen of overschrijvingskaarten toe. Wij gaan er vanuit dat ouders/verzorgers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het overmaken van het lesgeld. Ook kunt u een incasso-opdracht geven. Al naar gelang wordt het lesgeld dan in één keer (met korting) of in 2-4 termijnen afgeschreven.

ALS IK ME HEB INGESCHREVEN EN HET LESGELD IS NOG NIET OVERGEMAAKT, BEN IK DAN INGESCHREVEN? Nee, je bent pas volledig ingeschreven als wij het lesgeld ontvangen hebben.

ALS DE GROEPEN VOL ZITTEN EN IK HEB HET LESGELD OVERGEMAAKT, WAT DAN? Dan krijg je je lesgeld natuurlijk gewoon terug!

ALS IK HALVERWEGE HET JAAR WIL STOPPEN KRIJG IK MIJN LESGELD TERUG? Nee. Zodra je bent ingeschreven en met de lessen begonnen bent is die plaats voor het hele jaar voor jou gereserveerd. Om rust en veiligheid in de groepen te krijgen willen wij wisselingen in onze groepen zoveel mogelijk voorkomen.

KAN IK HALVERWEGE HET SEIZOEN NAAR DE AMSTERDAMSE JEUGDTHEATERSCHOOL? Dat kan niet voor de lange cursus. Wel kun je halverwege het schoolseizoen starten met de 2e korte cursus. Die start in januari.

SOMS IS ER GEEN LES; WANNEER IS DAT, EN KAN DAAR IETS AAN GEDAAN WORDEN? Wij volgen het schoolvakantie- en vrije dagenrooster van het schoolseizoen: teveel leerlingen zijn dan op vakantie; daarbij hebben wij elk jaar te maken met de open dagen in het Montessori Lyceum. De ervaring leert dat het verstandiger is dan niet gebruik te maken van het lesgebouw aan de Pieter de Hoochstraat.