Eindpresentaties & openbare lessen

Gedurende het jaar zijn er verschillende openbare lessen waar ouders bij aanwezig mogen zijn. Hiervoor worden zij apart per mail uitgenodigd. Het AJTS-jaar wordt in april afgesloten met eindpresentaties in het theater. Alle AJTS-ers krijgen hier de kans om te laten zien wat ze in huis hebben.

OPENBARE LESSEN 2019 (de tijden worden vermeld in de uitnodiging die per mail wordt verstuurd)

ROOSTER EINDPRESENTATIES 2020