AJTS en Corona

bijgewerkt op 31 maart 2021

n.a.v. persconferentie 23 maart: onze theaterlessen kunnen helaas nog niet starten; we hopen bij de volgende persconferentie te horen na 20 april meer te kunnen doen.

Ondanks onderstaande, zijn we wederom aan het onderzoeken of het  mogelijk is om theaterlessen in de buitenlucht te gaan organiseren, eventueel in combinatie met lessen via Zoom. Wij zijn een school met 27 theaterklassen, dus het is een moeilijke opdracht. We doen ons best. Zodra er iets mogelijk is, mailen wij de ouders.

Locatie Westerpark op dinsdag: de 5/6 en 7/8 klas hebben vanaf 30 maart buiten les op het veldje voor de Cliffordstudio.
Locatie Oost op woensdag: de 5/6 en 7/8 klas hebben vanaf 31 maar wekelijks buiten les bij de WSV in Watergraafsmeer.
Voor de overige leslocaties (Pijp en Centrum) hebben we helaas nog geen oplossing gevonden.


LESDATA: om te zorgen dat de leerlingen de lessen krijgen waarvoor zij zijn aangemeld, schuift het rooster met lesdata op in de richting van de zomervakantie.

LESGELD: indien wij de volledige cursus niet kunnen garanderen, dan kunt u hier>> aangeven wat u wilt met het lesgeld van de gemiste lessen

RICHTLIJNEN: Zodra we weer starten, gaat dat aan de hand van de bekende voorschriften:

Coronarichtlijnen theaterlessen AJTS voor LEERLINGEN en OUDERS

Verantwoord naar de Amsterdamse Jeugdtheaterschool  
De focus van deze richtlijnen zijn de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. In principe blijft 1,5 meter afstand de norm. Er zijn echter uitzonderingen op die regel:
- kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden, maar we adviseren onze docenten dat wel te doen.
- jongeren tot en met 18 jaar dienen onderling 1,5 meter afstand te houden.
- volwassenen, zo ook onze docenten, houden onderling en met jongeren van 12 jaar en ouder dus wel 1,5 meter afstand.
- leerlingen en medewerkers verplaatsen zich in het gebouw met mondkapjes op. 

Algemene richtlijnen
De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. In het kort:
- Medewerkers houden anderhalve meter afstand van elkaar en van de leerlingen
- Iedereen wordt gestimuleerd VAAK de handen te wassen en desinfecteren
- Hoest in je elleboog
- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor leerlingen onder 12 jaar.

Voorafgaand aan de les
- Leerlingen gaan bij voorkeur voorafgaand aan de les thuis naar het toilet. In het lesgebouw desinfecteren leerlingen hun handen voor het toiletgebruik.
- Voor en na iedere les worden de contactpunten in de lesruimtes door onze hosts gedesinfecteerd en de lokalen geventileerd.
- Halen en brengen reguliere theaterlessen op alle locaties: ouders blijven buiten, dat mag ook op het schoolplein zijn.
- Voor ouders/verzorgers: geef anderen de ruimte, houd afstand tot andere volwassenen en blijf niet langer dan noodzakelijk.

In de theaterles 
- Deurbeleid/triage: de docent informeert vooraf of er gezondheidsklachten zijn die mogelijk op coronabesmetting kunnen duiden (e.g. verkouden, niezen, koorts, hoofdpijn)
- Wanneer blijkt dat een leerling deze klacht(en) heeft, kan hij/zij niet meedoen aan de les. Onze host zal u telefonisch contacteren en u vragen uw zoon/dochter op te halen.
- Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de docent. De AJTS heeft een achterwachtstructuur opgezet vanwege de hoge kans op ziekmelding. Indien desondanks - door ziekte van docent en geen passende vervanging de les niet kan doorgaan –wordt deze aan het einde van het seizoen ingehaald.
- In de theaterles wordt niet gewerkt met kleding/rekwisieten. Indien noodzakelijk, wordt gevraagd dat zelf mee van huis te nemen en niet uit te lenen.
- Leerlingen wachten buiten het lokaal op een afgesproken - eventueel op de grond gemarkeerde – plek in het gebouw.
- De docent maakt aan het begin van de les duidelijk aan leerlingen onder welke voorwaarden er kan worden gespeeld/gedanst/gewerkt.

Mocht het zo zijn dat de cursussen vanwege een nieuwe lockdown stil komen te liggen, dan bieden wij inhaaldagen aan later in het seizoen. Mochten die lessen door Corona ook niet door kunnen gaan, dan ontvangt u aan het einde van de lessenreeks het lesgeld naar rato retour. Van dit bedrag worden administratiekosten afgetrokken (€ 15 voor de korte cursus en seizoensaanbod en € 25 voor de lange cursus).