AJTS en Corona

bijgewerkt op 19 mei 2021

In onze laatste AJTS Nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat het officiële theaterlesseizoen is afgesloten. In deze periode zijn we druk bezig (geweest) met de Masterclass zaterdagen van 29 mei, 12 en 26 juni, ons Zomerprogramma en het seizoen 2021-2022 voor te bereiden met wat daar in deze periode allemaal bij hoort (evaluatiegesprekken met docenten, inventariseren leslocaties, uitzetten werving, het maken van lesroosters, het aannemen van nieuwe medewerkers, bijwerken website etc). Wij zullen dan ook niet op basis van de persconferentie van 11 mei de lessen hervatten op 19 mei.

persconferentie 11 mei – m.b.t. cultuureducatie v.a. 19 mei als de versoepeling wordt doorgevoerd:

Kunst- en cultuurbeoefening binnen toegestaan

Locaties binnen voor kunst- en cultuurbeoefening mogen weer open. Bijvoorbeeld muziekscholen en centra voor de kunsten. Er gelden wel voorwaarden:

  • In de ruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel.
  • Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele beoefening mag. Of in groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief een docent. Bijvoorbeeld: in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen oefenen of repeteren, exclusief docent.
  • Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt: groepslessen en repetities in groepsverband (maximaal 30 personen) zijn toegestaan.
  • Er mag geen publiek aanwezig zijn.
  • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
  • Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.

——————————————-

23 april: u hoort misschien weinig van ons; mogelijk wilt u van ons horen wat ons achter de schermen bezig houdt:

1. Het weer wordt nu geschikt voor buitenlessen, maar we zijn al sinds februari bezig geschikte buitenlocaties te vinden, o.a. in samenwerking met een Cultuurcoach via het Jongerencultuurfonds. Hiervoor hebben we de 15 aangedragen buitenruimtes afzonderlijk beoordeeld. Helaas was geen hiervan geschikt voor de beslotenheid die nodig is voor theaterlessen (overal veel bekijks vanuit huizen en passanten of te dicht bij de openbare weg). In het Centrum is niets voorhanden. Momenteel zijn we in gesprek met enkele middelbare scholen over gebruik van (beschutte) schoolpleinen in het weekend. We hopen op een resultaat voor de overige locaties dan waar het wel gelukt is:
. Locatie Westerpark op dinsdag: de 5/6 en 7/8 klas hebben vanaf 30 maart buiten les op het veldje voor de Cliffordstudio.
. Locatie Oost op woensdag: de 5/6 en 7/8 klas hebben vanaf 31 maar wekelijks buiten les bij de WSV in Watergraafsmeer.

2. Theaterles via Zoom: Zoom theaterles staat haaks op wat theaterles betekent voor ons en onze leerlingen. Het wezenlijke contact, kijken en luisteren met nuances in stem, mimiek en lichaamstaal zijn de wezenlijke kenmerken die via Zoom niet kunnen. dat kunnen we enkele keer doen, zoals de theaterquiz in februari of bij heel slecht weer als alternatief op buitenlessen, maar hebben wij dit medium onvoldoende bevonden om structureel te gebruiken. Doorslaggevend is de uitslag van intern onderzoek bij ouders na de Zoom lesronde tijdens de 1e lockdown in 2020. Daarin gaf 75% van de inzenders aan niet door te willen met digitale lessen vanwege het schermen en ontbreken van dynamiek met medespelers.

4. Uitzondering maken op de regel: op verzoek van een aantal ouders proberen we aan de Rijksoverheid i.c.m. de GGD uitspraken te ontlokken die ons volle helderheid geven over waarom enkele andere organisaties voor cultuureducatie wel al mogen starten met lessen en wij niet (zoals de Muziekschool), terwijl we toch ook onderwijs verzorgen voor kinderen. Dit alles is momenteel gaande.

3. Wij hopen de lesdata te kunnen opschuiven en het schooljaar te laten eindigen net voor de zomervakantie. Lukt het niet meer het aantal lessen te garanderen waarvoor betaald is, dan kunnen ouders aangeven of zij dit doorschuiven voor lessen in 2021-2022 of terugbetalen aan het einde van dit seizoen. Ouders kunnen dit aangeven via een online formulier>>

U leest het: we doen ons best, maar het wil nu nog even niet. Zodra er iets live mogelijk is, mailen wij de ouders.


LESDATA: om te zorgen dat de leerlingen de lessen krijgen waarvoor zij zijn aangemeld, schuift het rooster met lesdata op in de richting van de zomervakantie.

LESGELD: indien wij de volledige cursus niet kunnen garanderen, dan kunt u hier>> aangeven wat u wilt met het lesgeld van de gemiste lessen

RICHTLIJNEN: Zodra we weer starten, gaat dat aan de hand van de bekende voorschriften:

Coronarichtlijnen theaterlessen AJTS voor LEERLINGEN en OUDERS

Verantwoord naar de Amsterdamse Jeugdtheaterschool  
De focus van deze richtlijnen zijn de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. In principe blijft 1,5 meter afstand de norm. Er zijn echter uitzonderingen op die regel:
- kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden, maar we adviseren onze docenten dat wel te doen.
- jongeren tot en met 18 jaar dienen onderling 1,5 meter afstand te houden.
- volwassenen, zo ook onze docenten, houden onderling en met jongeren van 12 jaar en ouder dus wel 1,5 meter afstand.
- leerlingen en medewerkers verplaatsen zich in het gebouw met mondkapjes op. 

Algemene richtlijnen
De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. In het kort:
- Medewerkers houden anderhalve meter afstand van elkaar en van de leerlingen
- Iedereen wordt gestimuleerd VAAK de handen te wassen en desinfecteren
- Hoest in je elleboog
- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor leerlingen onder 12 jaar.

Voorafgaand aan de les
- Leerlingen gaan bij voorkeur voorafgaand aan de les thuis naar het toilet. In het lesgebouw desinfecteren leerlingen hun handen voor het toiletgebruik.
- Voor en na iedere les worden de contactpunten in de lesruimtes door onze hosts gedesinfecteerd en de lokalen geventileerd.
- Halen en brengen reguliere theaterlessen op alle locaties: ouders blijven buiten, dat mag ook op het schoolplein zijn.
- Voor ouders/verzorgers: geef anderen de ruimte, houd afstand tot andere volwassenen en blijf niet langer dan noodzakelijk.

In de theaterles 
- Deurbeleid/triage: de docent informeert vooraf of er gezondheidsklachten zijn die mogelijk op coronabesmetting kunnen duiden (e.g. verkouden, niezen, koorts, hoofdpijn)
- Wanneer blijkt dat een leerling deze klacht(en) heeft, kan hij/zij niet meedoen aan de les. Onze host zal u telefonisch contacteren en u vragen uw zoon/dochter op te halen.
- Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de docent. De AJTS heeft een achterwachtstructuur opgezet vanwege de hoge kans op ziekmelding. Indien desondanks - door ziekte van docent en geen passende vervanging de les niet kan doorgaan –wordt deze aan het einde van het seizoen ingehaald.
- In de theaterles wordt niet gewerkt met kleding/rekwisieten. Indien noodzakelijk, wordt gevraagd dat zelf mee van huis te nemen en niet uit te lenen.
- Leerlingen wachten buiten het lokaal op een afgesproken - eventueel op de grond gemarkeerde – plek in het gebouw.
- De docent maakt aan het begin van de les duidelijk aan leerlingen onder welke voorwaarden er kan worden gespeeld/gedanst/gewerkt.

Mocht het zo zijn dat de cursussen vanwege een nieuwe lockdown stil komen te liggen, dan bieden wij inhaaldagen aan later in het seizoen. Mochten die lessen door Corona ook niet door kunnen gaan, dan ontvangt u aan het einde van de lessenreeks het lesgeld naar rato retour. Van dit bedrag worden administratiekosten afgetrokken (€ 15 voor de korte cursus en seizoensaanbod en € 25 voor de lange cursus).