Lesgeld

LocatieSeizoenKlasLesgeld half seizoenLesgeldIncasso 1Incasso 2Incasso 3Incasso 4
Allesep-meiBasis 5/6170€ 335€ 175€ 100€ 30€ 30
Allesep-meiBasis 7/8 240€ 475€ 205€ 150€ 60€ 60
ITA donderdagsep-meiBasis 7/8 180€ 355€ 175€ 100€ 40€ 40
Allesep-aprTheater 1-6 (met beweging)325€ 650€ 295€ 135€ 110€ 110
Allesep-aprTheater 1-6 (zonder beweging)240€ 475€ 200€ 125€ 75€ 75
Oost/Centrumsep-aprWerkplaats (13+)325€ 650€ 245€ 185€ 110€ 110
Centrumsep-meiProductieklas (13+)nvt€ 785€ 265€ 240€ 140€ 140

IBAN: NL43INGB0009308821 t.n.v. st. amsterdamse jeugdteJAterschool

Reductie

De betaling van het lesgeld kan op verschillende manieren een probleem vormen. Er bestaan er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning bij betaling van het lesgeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@ajts.nl

NB ouders die vanwege inkomensdaling moeite hebben met de betaling van het lesgeld, kunnen zelf een aanvraag doen bij het speciale www.stichtingsina.nl

1. Jongerencultuurfonds

Dit fonds biedt ondersteuning in de betaling van het lesgeld voor leerlingen uit een gezin met weinig financiële armslag. Ouders van kinderen met een eigen stadspas, kunnen zelf de aanvraag doen.
meer informatie >>

2. Scholierenvergoeding

Schoolgaande kinderen van Amsterdamse ouders met een laag inkomen komen hiervoor in aanmerking. Met het geld kunt u de kosten van school, sportactiviteiten en culturele activiteiten van uw kind betalen. Deze vergoeding is voor kinderen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Ook kinderen op het mbo/bol (beroepsopleidende leerweg) hebben er recht op. U kunt scholierenvergoeding kan voor het lopende schooljaar  aanvragen. Hier vind u meer informatie.

3. Een beurs van de stichting VRIENDEN van De Amsterdamse Jeugdtheaterschool

De Amsterdamse Jeugdtheaterschool heeft een klein fonds waaruit het een aanvulling kan bieden aan financieel minder draagkrachtige leerlingen. Aanvragers worden altijd wel eerst doorverwezen naar de scholierenvergoeding en naar het jongerencultuurfonds. Een beursaanvraag wordt aangevraagd bij Stichting de Amsterdamse JeugdteJAterschoolvrienden via vrienden@ajts.nl

4. Ondersteuning via Stichting Leergeld

Zijn er betalingsproblemen voor het lesgeld voor de lessen, speciaal in stadsdeel Oost of Nieuw-West? Dan bestaat er de mogelijkheid voor de AJTS of uzelf om een beurs aan te vragen via deze stichting. Lees meer.