Lesgeld

DuurKlasJeugd cultuurfonds (€485)Inzet StadspasLesgeld regulierPer maand (incasso) x 8
27 weken a 1,25 uurBasis 5/6€0€110€ 355€44,50
27 weken a 1,5 uurBasis 7€0€165€ 410€ 51,25
27 weken a 2 uurBasis 7 €0€300€ 545€ 68
27 weken a 2 uurBasis 8€0€300€ 545€ 68
27 weken a 2 uurTheater 1-5€0€300€ 545€ 68
CentrumProductieklas (13+)€250€545€ 785€ 98

IBAN: NL43INGB0009308821 t.n.v. st. amsterdamse jeugdteJAterschool

De betaling van het lesgeld kan op verschillende manieren een probleem vormen. Er bestaan er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning bij betaling van het lesgeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lucille Deekman via lucille@ajts.nl

 

1. Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan bijdragen in het lesgeld.
Ga naar https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam/ om te kijken als je in aanmerking komt voor de lesgeldvergoeding van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zij vergoeden dit jaar (seizoen ’24-’25) maximaal €480. Om een aanvraag te kunnen doen moet je of een stadspas hebben of wij kunnen je helpen met de aanvraag.
Mocht je er zelf niet uitkomen neem dan contact op met Lucille Deekman (Lucille@ajts.nl)

2. Stadspas

Schoolgaande kinderen van Amsterdamse ouders met een laag inkomen komen hiervoor in aanmerking. Met de stadspas kunt u de kosten van school, sportactiviteiten en culturele activiteiten van uw kind betalen. Deze vergoeding is voor kinderen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs.  Per schooljaar kunt u 2x €110 korting inzetten. Wij geven 27 weken les, dus dan krijgt u €220,- korting op het lesgeld.

3. Een beurs van de stichting VRIENDEN van De Amsterdamse Jeugdtheaterschool

Mocht u geen stadspas hebben of het lukt niet om het verschil te betalen dan heeft De Amsterdamse Jeugdtheaterschool een klein eigen fonds waaruit het een aanvulling kan bieden aan financieel minder draagkrachtige leerlingen. Een beursaanvraag wordt aangevraagd bij Stichting de Amsterdamse JeugdteJAterschoolvrienden via lucille@ajts.nl