Showroom

DATUM: zaterdag 23 november 2019
TIJD: 19.30 tot ongeveer 21.30 uur
LOCATIE: Aula Montessori Lyceum, Pieter de Hoochstraat 59

De SHOWROOM is hét schoolfeest van de AJTS waarin een theatercompetitie plaatsvindt tussen klassen. Deze wordt gepresenteerd door 2 van onze ervaren leerlingen: Pijke Maass en Lara Rademakers uit de Werkplaats Theatermaken.
Deze wordt beoordeeld door een heuse jury van ervaren leerlingen en volwassen professionals! Leerlingen mogen alléén OF in zelf samengestelde teams (later buiten de lessen om) een scène voorbereiden. De beste scène wordt gekozen in samenspraak met de hele groep. Deze scène gaat de groep vertegenwoordigen op de SHOWROOM.

De theatercompetitie is een activiteit voor de volgende klassen:
de Pijp.8, B.8.1, B.8.2, Oost.Ea, E12.1, E12.2, E12.3, O2.1, O2.2, O2.3.
De leerlingen werken hier ook in hun  vrije tijd aan en zijn ZELF verantwoordelijk voor het eindresultaat!!
De SHOWROOM is uitsluitend toegankelijk voor leerlingen en eventueel hun vrienden/vriendinnen.
Er kunnen kaarten à 4 euro worden gekocht bij de host in het MLA gebouw of aan de deur (graag reserveren via info@ajts.nl)

Selectieweekend 6, 8 en 9 november 2019
Op bovenstaande data besteden alle speldocenten met hun klas aandacht aan het gezamenlijk kiezen van één korte scène uit het aanbod dat de leerlingen hebben voorbereid. De makers van deze scène zullen de klas gaan vertegenwoordigen. De winnaars hebben nog enkele weken tot aan de SHOWROOM om zelfstandig aan de scène door te werken. Zij laten de vorderingen wekelijks even zien in de les. De sterkste scène van bovenstaande groepen worden gepresenteerd op de SHOWROOM op zaterdag 23 november.

Hoe gaat het te werk in de klas?
– De klas kiest een thema.
– Er wordt gewerkt in groepjes van 1-4 leerlingen. Zij maken zelfstandig scènes.
– Een scène mag maximaal 4 minuten duren.
– De docent begeleidt het proces, niet het resultaat.

In de lessen na 6, 8 en 9 november wordt er wekelijks aan de winnende scène gewerkt. Docent en leerlingen mogen opbouwende tips geven.

Criteria waarop de jury de scènes beoordeelt
– Het begin- en het eindbeeld van het stukje moet duidelijk zijn en in een freeze (van 6 seconden) plaatsvinden.
– Het gebruik van de ruimte op het toneel (wordt het hele vloeroppervlak gebruikt en is dat functioneel voor de scène?)
– De inhoud van het stukje. Is het stukje goed te volgen?
– Het concept
– Zijn de teksten goed verstaanbaar?
– De vormgeving van de scène

Jury
Op de showroom van 23 november beoordeelt een deskundige jury alle scènes. Bestaand uit:
– Vivian Lampe, voorzitter (oud-AJTS directeur en beschermvrouwe)
– Martha Mojet (castingbureau director)
– Jonathan Elbers (regisseur Club van Lelijke Kinderen)
– Laura van der Meché (oud-leerling)

Prijzen
Er worden 3 prijzen uitgereikt. De prijs die het winnende groepje uiteindelijk krijgt valt ten deel aan de gehele klas! Het is dus belangrijk dat iedereen komt om deelnemers aan de SHOWROOM uit de eigen theaterklas aan te moedigen!