Gegevens ANBI

Publicatieplicht

Naam Stichting De Amsterdamse Jeugdtheaterschool
Fiscaalnummer 811550217
Adres Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam
email info@ajts.nl
website www.ajts.nl
Bestuur/directeur J. Oldenbeuving
Raad van Toezicht Y.A. van der Linden (voorzitter), J. Straub (lid),  V.M.M. Vernimmen (lid),  J.A.W.J. Leerdam (lid)

Beloningsbeleid

De stichting is aangesloten bij de CAO Kunsteducatie. De medewerkers worden beloond op basis deze CAO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling

Kinderen en jongeren in de gelegenheid te stellen op actieve wijze en onder professionele begeleiding, kennis en vaardigheden te verwerven op het gebied van theater, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van lessen, workshops die alle terreinen van het theater beslaan en die door professionele theatermakers gegeven zullen worden.

Bestuursverslag 2021: Bestuursverslag 2021

Jaarrekening 2021: Jaarrekening 2021

Beleidsplan: Kunstenplan

Publicatieplicht: Publicatieplicht