Gegevens ANBI

Naam Stichting De Amsterdamse Jeugdtheaterschool
Fiscaalnummer 811550217
Adres WG-Plein 500, 1054 SJ Amsterdam
email info@ajts.nl
website www.ajts.nl
Bestuur/directeur S. Klomp
Raad van Toezicht Y.A. van der Linden (voorzitter), J. Straub (lid),  V.M.M. Vernimmen (lid), A. Scholtes (lid), J.A.W.J. Leerdam (lid)

Beloningsbeleid

De stichting is niet aangesloten bij een CAO. De medewerkers worden beloond op basis van een marktconforme honorering die deels gespiegeld is aan de CAO Kunsteducatie. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling

Kinderen en jongeren in de gelegenheid te stellen op actieve wijze en onder professionele begeleiding, kennis en vaardigheden te verwerven op het gebied van theater, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van lessen, workshops die alle terreinen van het theater beslaan en die door professionele theatermakers gegeven zullen worden.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018