Visie en missie

Missie

  • Bijdragen aan de kwaliteit van het leven van kinderen en jongeren door hen te confronteren met het plezier dat spelen en theater maken oplevert.
  • Een jeugdtheaterschool in Amsterdam waarvan de leerlingen in de gelegenheid gesteld worden kennis en vaardigheden te verwerven op het gebied van theater op professionele wijze en in de breedste zin van het woord.

Visie

  • Een artistiek ambitieuze, professionele, multidisciplinaire jeugdtheaterschool waar groei en nieuwsgierigheid centraal staan.
  • De gelegenheid bieden aan kinderen en jongeren om op authentieke wijze, autonoom en met respect voor anderen, hun doelen te realiseren.
  • Vergroten van het zelfbewustzijn en sociale vaardigheden van kinderen en jongeren die bruikbaar zijn in het leven.
  • De doelgroep spelenderwijs kennismaken laten maken met het vak theater en de mogelijkheid bieden tot verdieping en / of excelleren hierin.

Werkwijze

  • Aan de hand van een meerjarig leerplan wordt het vakmanschap met betrekking tot theater getraind en het kunstenaarschap ontwikkeld in de disciplines spel, beweging en filosoferen. In de 4 opleidingsklassen staat jaarlijks een kunstdiscipline (beweging, tekst toneel, beeldende vormgeving en de beroepspraktijk) centraal en krijgen de leerlingen een verdiepend blok in de desbetreffende discipline.
  • Oriëntatie bieden op verschillende theateropleidingen door het verdiepende aanbod dat door verschillende Werkplaatsen geboden wordt, in de vooropleiding of spelen een productie waardoor zij kennis maken met de professionele aspecten van het theater.