Vacatures

Wij zoeken een Directeur-Bestuurder

28-32 uur per week

Over de Amsterdamse Jeugdtheaterschool
De Amsterdamse Jeugdtheaterschool (de AJTS) is een levendige en ambitieuze toneelschool voor alle jonge Amsterdammers van acht tot achttien jaar. Spelplezier, persoonlijke aandacht en leskwaliteit staan voorop. Al 30 jaar is AJTS dé plek waar jonge Amsterdammers zich via toneel en theater creatief, expressief en persoonlijk kunnen ontwikkelen. AJTS is een ontmoetingsplek waar ruimte is voor verschillende verhalen, opvattingen en ideeën, achtergronden, mensen en culturen.

De cursussen en projecten stellen jonge Amsterdammers in staat om kennis en kunde op te doen binnen verschillende kunstvakken. Zij  kunnen zich zo oriënteren en voorbereiden op het kunstvakonderwijs. Centraal staat talentontwikkeling: kennismaken, ontwikkelen, bekwamen en excelleren.

Het is de ambitie van de AJTS om nog meer jonge Amsterdamse talenten met een andere culturele achtergrond te bereiken en te zorgen voor een nieuwe, diverse generatie kunstenaars. Hierbij past de ambitie  voor een nieuwe leslocatie in Nieuw-West en een vernieuwd theateraanbod in vijf stadsdelen met en projecten en maatschappelijk geëngageerde voorstellingen. Ook wil de AJTS samenwerken met de andere jeugdtheaterscholen in een stadsbrede vooropleiding. De Amsterdamse Jeugdtheaterschool is opnieuw opgenomen in de vierjarige subsidie 2021-2024 van het Kunstenplan van de Gemeente Amsterdam.

Profiel
De AJTS zoekt een bevlogen en enthousiaste directeur (m/v/x) met visie en hart voor kinderen en jongeren en theatereducatie. Met oog voor innovatie, trends & ontwikkelingen en samenwerking (bv. partnerships & co-creaties). De directeur sluit goed aan bij de missie en visie van de AJTS en is iemand die vanuit zijn/haar kennis, ervaring en achtergrond de diversiteit en inclusie van AJTS verder versterkt en ook zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering. De directeur-bestuurder is een eigentijdse leider die vooruitkijkt, plannen maakt en doelen realiseert en denkt en handelt in kansen, mogelijkheden en innovatie.

Verantwoordelijkheden
De directeur is een inspirerend leider met een visie en die denkt in mogelijkheden en heeft een scherp oog voor artistieke kwaliteit en vernieuwing in relatie tot een eigentijds en vraaggericht educatief programma dat aansluit bij de belevingswereld van jonge, nieuwsgierige Amsterdammers. Voorts is de directeur verantwoordelijk voor het stakeholdermanagement. De directeur beschikt over leidinggevende ervaring en heeft een zakelijke insteek met kennis van bedrijfsvoering. De directeur zet de koers uit en vertaalt de educatieve en artistieke doelstellingen in een innovatieve programmering. Voorts maakt hij/zij de vertaalslag van organisatiedoelstellingen naar een effectieve wervingsaanpak via  (online)marketing en PR.

  • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid en de strategie van de organisatie.
  • Maakt een vertaling naar meerjarenplannen en daarbij behorende jaarplannen, waarin naast het artistieke en financiële beleid ook de marketingstrategie en het personeelsbeleid tot uitdrukking komen.
  • Is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling, vertaling en uitvoering van het financiële beleid binnen de organisatie en het opstellen van de begroting en de jaarrekening, welke door de RvT worden vastgesteld.
  • Bewaakt de financiële resultaatafspraken en onderneemt actie bij dreigende negatieve afwijkingen of risico’s.
  • Is actief gericht op het genereren van subsidie-inkomsten en nieuwe geldstromen.
  • Is eindverantwoordelijk voor de organisatie en rapporteert goed en gestructureerd aan de Raad van Toezicht.
  • Geeft op heldere wijze leiding aan het team. Draagt de missie, visie en koers van de organisatie duidelijk uit en geeft het team ruimte bij de invulling daarvan.
  • Coacht, motiveert en begeleidt medewerkers. Is sturend in het ontwikkelen naar een proactieve, ondernemende houding.
  • Signaleert externe ontwikkelingen in relatie tot de eigen artistieke en zakelijke doelstellingen van de organisatie, ziet kansen en vertaalt deze naar mogelijkheden voor fondsenwerving, programmering, nieuwe doelgroepen, samenwerkingsverbanden en organisatiebeleid.
  • Is in deze ondernemend en innovatief, zowel artistiek als op gebied van digitale ontwikkelingen.
  • Vertegenwoordigt en positioneert de organisatie op verbindende wijze in contacten met belangrijke externe partijen.
  • Is helder en overtuigend in de meerwaarde die AJTS heeft voor leerlingen en de stad Amsterdam.
  • Zoekt, ontwikkelt en investeert in netwerken en samenwerkingsverbanden die de positie van de organisatie versterken en inkomsten genereren.

Functie-eisen

  • HBO of academisch werk- en denkniveau
  • Aantoonbare leidinggevende ervaring (minimaal 5 jaar)
  • Gedegen kennis van en ervaring in bedrijfsvoering en financiële processen
  • Aantoonbare affiniteit met de cultuursector
  • Goede kennis van en visie op nieuwe digitale en online mogelijkheden
  • Kennis en/of ervaring op het gebied van marketing en fondsenwerving
  • Ervaring in netwerken

Competenties

 • Visie en innoverend vermogen
 • Verbindend vermogen
 • Organisatie- en omgevingssensitiviteit
 • Ondernemerschap
 • Relationeel en communicatief sterk
 • Sturend en leidinggevend vermogen

Arbeidsvoorwaarden
Salariëring conform CAO Kunsteducatie schaal 13
Salaris afhankelijk van ervaring min bruto 3.871 en max bruto 5.423  per maand excl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering

Procedure
Wij nodigen u uit om voor 20-6-2021 een motivatiebrief en cv in te sturen naar suzanne@ajts.nl. De brief richt u aan de voorzitter van de raad van toezicht: Y. van der Linden.
De RvT streeft naar indiensttreding uiterlijk 1 september 2021.