Nina Lahocsinszky – projecten en spel

Ik geef met veel plezier theaterles in de Cliffordstudio op locatie Westerpark.
Ook coördineer ik op het kantoor alle projecten die wij onder schooltijd doen.
Zoals het maken van een groep 8 voorstelling, de voorstellingen die wij tijdens de kinderboekenweek op scholen doen en theaterlessen onder schooltijd. Ik begeleid docenten bij hun lesplannen en ben vaak bij presentaties achter
de schermen in de weer om alles goed te laten verlopen. U bent me vast wel eens tegengekomen. 

Voor mij staat spelplezier voorop. Met elke groep doe ik weer iets anders en ik probeer de leerlingen altijd een stap vooruit te krijgen. Hoe groot of hoe klein die stap ook is.
Je tijdens de les even helemaal kunnen uitleven in een personage of improvisatie of op muziek is het leukste dat er is. En als bij leerlingen de spelmotor aangaat dan is dat een geweldig
moment om getuige van te zijn.