Reductie

De betaling van het lesgeld kan op verschillende manieren een probleem vormen. Wij organiseren ondersteunen stadspashouders maar ook vluchtelingenkinderen en kinderen uit gezinnen met hoge  schulden of ZZP’ers die moeilijk rondkomen; kortom voor alle gezinnen die financieel niet in staat zijn het lesgeld te betalen. Ook bij twijfel adviseren wij u om contact met ons op te nemen via info@atjs.nl. Er bestaan er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning bij betaling van het lesgeld.

NB ouders die vanwege inkomensdaling door de Coronacrisis moeite hebben met de betaling van het lesgeld, kunnen zelf een aanvraag doen bij het speciale Coronafonds van het JCF>>

1. Jongerencultuurfonds

Dit fonds biedt ondersteuning in de betaling van het lesgeld voor leerlingen uit een gezin met weinig financiële armslag. Ouders van kinderen met een eigen stadspas, kunnen zelf de aanvraag doen>>
meer informatie >>

2. Scholierenvergoeding

Schoolgaande kinderen van Amsterdamse ouders met een laag inkomen komen hiervoor in aanmerking. Met het geld kunt u de kosten van school, sportactiviteiten en culturele activiteiten van uw kind betalen. Deze vergoeding is voor kinderen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Ook kinderen op het mbo/bol (beroepsopleidende leerweg) hebben er recht op. U kunt scholierenvergoeding kan voor het lopende schooljaar  aanvragen.Informatie>>

3. Een beurs van de stichting VRIENDEN van De Amsterdamse Jeugdtheaterschool

De Amsterdamse Jeugdtheaterschool heeft een klein fonds waaruit het een aanvulling kan bieden aan financieel minder draagkrachtige leerlingen. Aanvragers worden altijd wel eerst doorverwezen naar de scholierenvergoeding en naar het jongerencultuurfonds. Een beursaanvraag wordt aangevraagd bij Stichting de amsterdamse jeugdteJAterschoolvrienden via vrienden@ajts.nl

Voor het verlenen van een beurs hebben wij de volgende informatie nodig:

  • Aangifte van uw inkomensbelasting van afgelopen belastingjaar (indien nog niet beschikbaar voor ZZP-ouders, is het jaar ervoor ook goed. Die van het gevraagde jaar graag overleggen zodra dat mogelijk is)
  • Afschriften van uw loon of uitkering van de afgelopen 3 maanden
  • De Gemeente Amsterdam biedt ouders een scholierenvergoeding aan voor buitenschoolse activiteiten zoals De Amsterdamse Jeugdtheaterschool. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangen wij graag een kopie van de goedkeuring.
  • Mocht u niet in aanmerking komen voor deze vergoeding en u kunt hiervan een schriftelijk bewijs van de Dienst Werk en Inkomen aan ons overleggen, dan zal uw aanvraag door de Stichting Vrienden opnieuw worden bekeken.
  • Als u kunt aantonen dat u na ontvangst van de scholierenvergoeding nog een extra vergoeding nodig heeft dan kunt u wederom een aanvulling aanvragen bij de Stichting amsterdamse jeugdteJAterschoolvrienden.

4. Beurs via Stichting Samen Is Niet Alleen (SINA/Sponsormaatje)

Een beurs van deze stichting kan alleen worden aangevraagd voor aanvulling bij leerlingen met een stadspas en alleen voor korte projecten. Deze kan door de ouder/verzorger zelf worden aangevraagd. Bij toekenning wordt de AJTS verzocht een factuur te sturen. De betaling vindt direct naar de AJTS plaats. aanvragen>>

5. Ondersteuning via Stichting Leergeld

Zijn er betalingsproblemen voor het lesgeld voor de lessen, speciaal in stadsdeel Oost of Nieuw-West? Dan bestaat er de mogelijkheid voor de AJTS of uzelf om een beurs aan te vragen via deze stichting. Lees meer>>