Korting

De betaling van het lesgeld kan op verschillende manieren een probleem vormen. Wij organiseren ondersteunen stadspashouders maar ook vluchtelingenkinderen en kinderen uit gezinnen met hoge  schulden of ZZP’ers die moeilijk rondkomen; kortom voor alle gezinnen die financieel niet in staat zijn het lesgeld te betalen. Ook bij twijfel adviseren wij u om contact met ons op te nemen via info@atjs.nl. Er bestaan er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning bij betaling van het lesgeld.

1. Jongerencultuurfonds

Via de AJTS kan een beurs worden aangevraagd voor leerlingen uit een gezin met weinig financiële armslag
Lees meer >>

2. Ouders met een gezamenlijk inkomen onder modaal

Als het gezamenlijk bruto inkomen van de ouders minder dan € 40.000,- bruto per jaar (2018) bedragen, komt de leerling in aanmerking voor een korting. De ouders moeten dit echter aantonen door het overleggen van de jaaropgaven (belastingdienst) van 2018. Het bedrag kan ook na uw machtiging gespreid van uw rekening afgeschreven worden. Wij brengen u daarvoor € 15 (kort) € 25 (lange cursus) administratiekosten in rekening Bekijk uw korting in het overzicht >>

3. Stadspaskorting

Als uw zoon of dochter in het bezit is van een stadspas komt deze in aanmerking voor stadspaskorting. Voor les in de dependances geldt een speciale stadspasactie voor leerlingen t/m 14 jaar. U moet dan wel een kopie van de voor- en achterkant van de geldige stadspas van de leerling opsturen + het 6064-nummer bij de streepjescode op de achterzijde, naar ons secretariaat (dit mag per mail). Het lesgeld kan gespreid worden geïncasseerd Bekijk uw korting in het overzicht>>

4. 3 kinderen-of-meer korting

Wij passen 10% korting op het lesgeld van elk kind bij 3 of meer ingeschreven kinderen uit één gezin, ongeacht de cursus.

5. Scholierenvergoeding

Schoolgaande kinderen van Amsterdamse ouders met een laag inkomen komen hiervoor in aanmerking. Met het geld kunt u de kosten van school, sportactiviteiten en culturele activiteiten van uw kind betalen. Deze vergoeding is voor kinderen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Ook kinderen op het mbo/bol (beroepsopleidende leerweg) hebben er recht op. U kunt scholierenvergoeding kan voor het schooljaar 2019-2020 aanvragen.Informatie>>

6. Een beurs van de stichting VRIENDEN van De Amsterdamse Jeugdtheaterschool

De Amsterdamse Jeugdtheaterschool heeft een klein fonds waaruit het een aanvulling kan bieden aan financieel minder draagkrachtige leerlingen. Aanvragers worden altijd wel eerst doorverwezen naar de scholierenvergoeding en naar het jongerencultuurfonds. Een beursaanvraag wordt aangevraagd bij Stichting de amsterdamse jeugdteJAterschoolvrienden via vrienden@ajts.nl

Voor het verlenen van een beurs hebben wij de volgende informatie nodig:

  • Aangifte van uw inkomensbelasting van 2018 (indien nog niet beschikbaar voor ZZP-ouders, is 2017 ook goed. Die van 2018 graag overleggen zodra het mogelijk is)
  • Afschriften van uw loon of uitkering van de afgelopen 3 maanden
  • De Gemeente Amsterdam biedt ouders een scholierenvergoeding aan voor buitenschoolse activiteiten zoals De Amsterdamse Jeugdtheaterschool. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangen wij graag een kopie van de goedkeuring.
  • Mocht u niet in aanmerking komen voor deze vergoeding en u kunt hiervan een schriftelijk bewijs van de Dienst Werk en Inkomen aan ons overleggen, dan zal uw aanvraag door de Stichting Vrienden opnieuw worden bekeken.
  • Als u kunt aantonen dat u na ontvangst van de scholierenvergoeding nog een extra vergoeding nodig heeft dan kunt u wederom een aanvulling aanvragen bij de Stichting amsterdamse jeugdteJAterschoolvrienden.

7. Beurs via Stichting Samen Is Niet Alleen (SINA/Sponsormaatje)

Een beurs van deze stichting kan alleen worden aangevraagd voor aanvulling bij leerlingen met een stadspas en alleen voor korte projecten. Deze kan door de ouder/verzorger zelf worden aangevraagd. Bij toekenning wordt de AJTS verzocht een factuur te sturen. De betaling vindt direct naar de AJTS plaats. aanvragen>>

8. Ondersteuning via Stichting Leergeld

Zijn er betalingsproblemen voor het lesgeld voor de lessen, speciaal in stadsdeel Oost of Nieuw-West? Dan bestaat er de mogelijkheid voor de AJTS of uzelf om een beurs aan te vragen via deze stichting. Lees meer>>