Jongerencultuurfonds

Sinds kort is het voor ouders mogelijk om zelf direct een beurs aan te vragen bij het Jongerencultuurfonds, dus zonder tussenkomst van een intermediair. Denkt u voor uw kind in aanmerking te komen? Vraag hier zelf een beurs aan!

U kunt het OUDERFORMULIER hier inzien om te weten welke informatie er van u wordt gevraagd.

MEER DAN STADSPAS ALLEEN:
Wist u dat het Jongerencultuurfonds (JCF) niet alleen stadspashouders ondersteunt maar ook vluchtelingenkinderen en kinderen uit gezinnen met hoge  schulden of ZZP’ers die moeilijk rondkomen; kortom voor alle gezinnen die financieel niet in staat zijn het lesgeld te betalen? Ook als Corona financieel problemen heeft veroorzaakt, kunt u een beurs aanvragen zonder stadspas.

  • BELANGRIJK: er kan per leerling maar 1x per jaar een beurs worden aangevraagd bij het JCF, voor 1 culturele activiteit (dus b.v. theaterles óf muziekles).
  • Na toekenning maakt het JCF het lesgeld rechtstreeks over aan De Amsterdamse Jeugdtheaterschool. De AJTS heeft een Mocht u reeds lesgeld hebben overgemaakt, dan stort de AJTS het teveel retour aan degene die het lesgeld heeft betaald.
  • Het maximum van de aanvraag is € 450,- per kind per jaar en mag besteed worden aan lesgeld én attributen.
  • De betrokkene is tussen de 4 en 18 jaar en woont in Amsterdam of omgeving.
  • Het gezamenlijk inkomen van de ouders/verzorgers is rond de bijstandsgrens of iets daarboven; in ieder geval ruim onder het modaal inkomen.
  • De beurs wordt direct overgemaakt op de bankrekening van de AJTS. Als er reeds lesgeld is betaald door de ouder(s), dan wordt dit direct geretourneerd.
  • Er kan ieder jaar een nieuwe aanvraag worden ingediend, ook voor meer kinderen per gezin.