Lesdata en roosters theaterlessen

Lesroosters:

Lesrooster hoofdlocatie v.a. september 2017 >>
Lesrooster dependances v.a. oktober 2017 >>

Lesdata:

Lesdata hoofdlocatie seizoen 2017 – 2018 >>
Lesdata dependances seizoen 2017 – 2018 >>

* Planning eindpresentaties: vanwege afspraken met het OBA theater, moeten wij het eindpresentatierooster al 1,5 jaar van te voren opstellen. De data die wij hiervoor kiezen, bepalen wij aan de hand van de adviesdata voor schoolvakanties die zijn opgesteld door de Nederlandse overheid. Sommige VO scholen plannen op eigen initiatief buiten deze data hun vakantiedagen in en dat doen zij op een veel later tijdstip. Mogelijk blijkt dan dat een presentatie in een schoolvakantie valt. Helaas hebben wij dan niet de mogelijkheid om het zorgvuldig opgestelde presentatierooster bij te stellen.

Schoolvakanties 2017-2018 (regio Noord):

Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Krokus-/Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018
Meivakantie 28 april t/m 6 mei 2018
Zomervakantie 21 juli t/m 2 september 2018