Theaterlessen in het voortgezet onderwijs

Theaterlessen, korte en langlopende leerlijnen, plezier, sociale vaardigheden zijn primaire lesdoelen. In overleg met uw school kan er een kortlopende serie theaterlessen van 6 lessen van 1 lesuur gegeven worden. Ook is het mogelijk het gehele schooljaar door theaterlessen aan te bieden. Vooraf wordt in overleg met uw school een leerplan opgezet, dat gebaseerd is op de visie en de werkwijze van de school.

Leerdoelen
  • Kennismaking en hanteren van de vaktechnische aspecten van het vak drama
  • Stimuleren tot nieuwsgierigheid naar zichzelf (authenticiteit), naar de ander, naar de omgeving.
  • Aanzetten tot het leren samenwerken/spelen met de ander(en)
  • Ruimte bieden tot zelfstandiger werken en het nemen van verantwoordelijkheden
  • Stimuleren tot het gebruiken van voorstellingsvermogen / fantasie
  • De mogelijkheid bieden om beter te formuleren, divergent te leren denken en te durven spelen
  • Bevorderen en ontwikkelen van de persoonsvormende aspecten

Kosten € 67 euro per uur all in

Meer informatie via Nina Lahocsinszky: nina@ajts.nl