Theaterles als MIDDEL: spelend samenspelen

Theaterles kan bijdragen aan een positief klimaat in de school. Door middel van theateropdrachten ontwikkelen leerlingen sociale en emotionele vaardigheden. Zo leren de kinderen spelenderwijs hun eigen emoties ontdekken en de emoties van anderen herkennen. Ze leren herkenbare situaties uitbeelden en conflicten van meerdere kanten bekijken. In deze lessenreeks is theatermaken zelf niet het doel, maar het middel gericht op het aanleren van deze vaardigheden. Maar het ontstaan van een boeiende scène is natuurlijk altijd mooi meegenomen!

*Deze lessen zijn zeer geschikt als aanvulling op de ‘Vreedzame school’. 

Leerdoelen:

  • Samenwerken
  • Kijken en luisteren naar elkaar
  • Opbouwende feedback kunnen geven
  • Zelfvertrouwen ontwikkelen
  • Empathie ontwikkelen, zich verplaatsen in de ander
  • Emoties herkennen en spelen
  • Werken vanuit herkenbare situaties, de werkelijkheid naspelen
  • Conflicten oplossen

Af te nemen in 5, 10 of 15 lessen.

Benodigdheden: muziekinstallatie. Een lege en rustige ruimte (bijvoorbeeld gymzaal, lege kantine, uitgeruimd groot leslokaal). Minimaal 9 maximaal 30 kinderen. Kosten € 67 per uur 

Bestellen en/of meer informatie via Nina Lahocsinszky: nina@ajts.nl