Theaterlessen bij jou op school!

We geven ook theaterlessen op school. Scholen kunnen daarvoor bijvoorbeeld vouchergelden gebruiken. Mocht u geïnteresseerd zijn bel of mail met Nina Lahocsinszky 020-4896290: nina@ajts.nl 

 

Doen alsof! – een introductie in theater
3 of 4 lessen
Wat is toneelspelen nou eigenlijk? En wat is het verschil met ‘gewoon’ spelen? Wat is de rol van een publiek? En hoe is het om voor een publiek te spelen? In deze lessenreeks worden leerlingen uitgedaagd om de basisprincipes van theaterspel te ontdekken.  Een energieke eerste kennismaking met het gebruiken van de fantasie, het ontdekken van de oneindige mogelijkheden van ‘doen alsof’, het uitbeelden van emoties, personages, locaties en situaties voor een publiek én het kijken en luisteren naar elkaar. Met als belangrijkste motor: spelplezier!

Leerdoelen:

 • Prikkelen van de eigen fantasie
 • Leren en durven presenteren, uitbeelden en uitvergroten
 • Kennismaking met de Wie, Waar en Wat in theater
 • Samenwerken in spel
 • Kijken en luisteren naar elkaar

OPTIE 2

Kijk, ik speel! – basiscursus theater 
5 – 12 lessen
Wat is improviseren? Hoe spreek en beweeg je op het toneel? Hoe ontwikkel je een zelfbedacht personage? Hoe speel je geloofwaardige emoties? In deze lessenreeks wordt er met behulp van thema´s gewerkt aan de basisvaardigheden van theater. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld passend bij de leeftijd. Speltechnieken worden verder ontwikkeld en de leerlingen worden begeleid bij het zelfstandig maken van boeiende scènes. Op speelse wijze ontdekken de leerlingen dat iedereen kan toneelspelen, als je maar durft!
*Indien gewenst kan er afgesloten worden met een open les of korte presentatie in een passende vorm.

Voorbeelden van thema’s

 • Sprookjes
 • Op vakantie
 • Superhelden
 • Dromen
 • Vriendschap
 • Toekomst
 • Film en televisie

Leerdoelen:

 • Prikkelen en inzetten van de eigen fantasie
 • Bewustzijn creëren van de fysiek en ontwikkeling van de theaterstem
 • Improviseren en reageren op elkaar in spel
 • Verzinnen en spelen van een scène met een Wie, Wat, Waar en begin, midden, eind
 • Kijken, luisteren en reflecteren op elkaars spel

OPTIE 3

Er was eens! – een presentatie maken
5 – 12 lessen
Hoe bouw je de spanning in een verhaal op? Wat is een conflict in een scène? Hoe verbind je scènes aan elkaar? Wat is een mise-en-scène? Deze lessenreeks heeft als doel om samen een presentatie te maken. De theaterdocent begeleidt de leerlingen bij het verzinnen van een verhaal en het maken van zelfbedachte scènes of bij het inleven in al bestaand materiaal en regisseert dit tot een boeiend eindresultaat. Leerlingen worden meegenomen in de kunst van theatermaken en ervaren hoe het is om onderdeel te zijn van een creatief proces. 
*Deze presentatie kan toegespitst worden op speciale momenten of thema´s in de school. Bijv. bij een viering of afsluiting zoals een kerstpresentatie, een jubileum, een zomerfeest of de kinderboekenweek.

Leerdoelen:

 • De eigen fantasie concreet inzetten in een scène of verhaal
 • Herkennen van een probleem/conflict en dat in een scène kunnen verwerken
 • Dramaturgisch begrip van een scène en een verhaal met een: begin (introductie) – midden (ontwikkeling situatie) – einde (hoe loopt het af?)
 • Materiaal kunnen repeteren en herhaalbaar maken
 • Samenwerken aan alle facetten van een theater presentatie

OPTIE 4

Wij willen meer! – de theaterklas
Vanaf 5 lessen
Is een basiscursus theater of een presentatie maken binnen schooltijd voor die ene leerling niet genoeg? Dan is er voor deze gemotiveerde uitblinkers de mogelijkheid om een naschools programma op te zetten in school. Tijdens deze verdiepende lessen krijgen de leerlingen meer ruimte om zich verder te ontwikkelen als speler en maker. Naast het trainen van theatertechnieken, begeleidt de theaterdocent de leerlingen bij het ontdekken van de eigen smaak. Want ieder talent is uniek!

Leerdoelen:

 • Onderzoeken en verdiepen van de eigen unieke mogelijkheden als speler
 • Inzetten van ritme in een scène zoals slowmotion, stilte, versnelling, herhaling
 • Bewustzijn van de ruimte en bedenken van mise-en-scène
 • Improviseren vanuit verschillende elementen en dit omzetten in bruikbaar materiaal
 • Een mening kunnen formuleren over eigen werk en dat van anderen en deze beargumenteren

Benodigdheden: muziekinstallatie. Een lege en rustige ruimte (bijvoorbeeld gymzaal, lege kantine, uitgeruimd groot leslokaal). Minimaal 9 maximaal 30 kinderen. Kosten € 70 per uur 

Bestellen en/of meer informatie via Nina Lahocsinszky: nina@ajts.nl