Theaterles als aanvulling op een ander vak

Theaterles kan ingezet worden ter verdieping of verbreding van een ander schoolvak. Het kan de informatie van het lesmateriaal tot leven brengen, waardoor de lesstof beter beklijft. De inhoud van de theaterlessen kan worden toegespitst op de thema’s die binnen dat vak behandeld worden. 

Optie 1: Geschiedenis

Geschiedenis leent zich fantastisch om in beeld te brengen met theater. Zo wanen we ons echt even in een andere tijd en het kan theatraal materiaal opleveren. Wat als we onze voorvaderen uit de prehistorie nu eens achter een computer zouden zetten? Wie was Shakespeare in het Elizabethaanse tijdperk en welke toneelstukken heeft hij geschreven waar we mee aan de slag kunnen? Wat gebeurt er als we een schilderij uit de 17e eeuw tot leven laten komen?

Optie 2: Taal

Door te spelen met taal komt de betekenis hiervan echt tot leven. De theaterdocent werkt samen met de leerlingen aan het vergroten van de woordenschat. Elke les staat er een ander thema centraal waardoor het voor de leerlingen helder is welke woorden er geleerd worden. Bijvoorbeeld in de keuken, op reis, bij de dokter etc. Woorden worden eerst non-verbaal uitgebeeld, daarna verbaal gemaakt en vervolgens kunnen er met de woorden verschillende zinnen en zelfs korte scenes gemaakt worden. Zo leren de leerlingen spelenderwijs wat woorden betekenen in welke context.

Wanneer er in de klas leerlingen met een taalachterstand zijn, kan taal theaterles met name een positieve bijdrage leveren. Ook leerlingen die zich niet goed kunnen uitdrukken in taal komen beter tot hun recht, doordat ze dit wellicht wel in beeld kunnen.

Optie 3: Vreedzame school
De thema’s en leerdoelen van de vreedzame school sluiten goed aan bij die van de theaterlessen als Middel. ‘Zie theaterlessen als Middel: Spelend samenspelen.’ 

Af te nemen in 5, 10 of 15 lessen.

Benodigdheden: muziekinstallatie. Een lege en rustige ruimte (bijvoorbeeld gymzaal, lege kantine, uitgeruimd groot leslokaal). Minimaal 9 maximaal 30 kinderen. Kosten € 67 per uur 

Bestellen en/of meer informatie via Nina Lahocsinszky: nina@ajts.nl