SPELPLEZIER STAAT VOOROP

De Amsterdamse Jeugdtheaterschool is er voor iedereen tussen de 8 en 18 jaar. Wij zijn er voor de pro’s, de muurbloempjes, de stiekeme genieters, de druktemakers, de fladderaars en de enthousiastelingen. Kortom, wij zijn er voor iedereen. Voor elke leerling proberen wij een passend aanbod en fijne plek te vinden. We werken met verschillende leeftijdsgroepen en niveaus. 

In de Basisklassen (groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs) wordt de basis gelegd van theaterspelen. Hier gaat het vooral om spelplezier en het gebruiken van de fantasie. Vanaf Theater 1 (1e middelbaar) heeft elk jaar een andere insteek. Natuurlijk worden door het jaar heen de basisvaardigheden nog getraind maar de eindpresentatie heeft een heldere focus. Zo krijgen leerlingen elk jaar weer ander aanbod en kunnen zij zich door ontwikkelen. Theater 3 werkt voor de eindpresentatie bijvoorbeeld vanuit een bestaande theatertekst.

In ons meerjarig lesaanbod krijg je de gelegenheid kennis en vaardigheden te verwerven op het gebied van theater. We willen je ruimte bieden om zelfstandig, maar ook in samenwerking met anderen, ideeën te ontwikkelen en theatraal uit te werken. We werken vanuit nieuwsgierigheid naar verschillende manieren waarop je kunt spelen en theater kunt maken. Die nieuwsgierigheid prikkelen wij door je kennis te laten maken met verschillende theatervakken en theaterdisciplines. In de loop van de tijd zal je merken dat je veel meer kunt op het gebied van spelen en dat er altijd nog een hoop te leren is.

Om de inhoud te ondersteunen zijn er samenwerkingen met het professionele werkveld. Alle leerlingen maken en spelen een eindpresentatie in een professioneel theater in Amsterdam.