Seizoensaanbod: betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden betreffen al onze activiteiten buiten de reguliere lessen in de cursussen van 12 en 24 weken.

Bij ondertekening bindt de aanmelder zich aan de incasso van het (volledige) contributiebedrag bij inschrijving. Vanaf dan is de plaatsing gegarandeerd. De kosten voor gespreide incasso bedragen €15

RESTITUTIE van lesgeld bij annulering van de cursus:
Tot 6 weken voor de start of bij plaatsing van een leerling van de wachtlijst: 100%
6 tot 4 weken voor de start: 50%
4 tot 2 weken voor de start: 10%
vanaf 2 weken voor de start: geen restitutie

Indien de AJTS de cursus moet annuleren vanwege Coronamaatregelen, dan wordt het lesgeld naar rato van het aantal gevolgde lessen terugbetaald. Administratiekosten worden niet gerestitueerd