Privacy: uw rechten

Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden er nieuwe regels bij de verwerking van persoonsgegevens. De AJTS gaat veilig en zorgvuldig met de gegevens van (voormalige) ouders en leerlingen om. De persoonsgegevens die wij gebruiken, zijn en blijven natuurlijk van u. Daarom heeft u ook het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders. Uw verzoek kunt u sturen naar info@ajts.nl. U heeft het recht om ons het volgende te verzoeken via het aanvraagformulier:

Informatie over uw rechten vindt u verder via de autoriteit persoonsgegevens>>


Recht op inzage

Wilt u weten welke gegevens we van u verwerken? U kunt altijd een overzicht bij ons opvragen. We vertellen u dan onder andere waarvoor we deze gegevens gebruiken, hoe lang we ze bewaren. U kunt ons te allen tijde verzoeken tot wijziging als uw gegevens niet kloppen.

Wilt u de gegevens inzien die wij van u en/of uw zoon of dochter hebben, dan kunt u een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens ook indienen via het aanvraagformulier.

Uw gegevens corrigeren of aanvullen (rectificatie)

Kloppen de persoonsgegevens die wij van u gebruiken niet meer of zijn ze niet volledig? U kunt ons via het aanvraagformulier verzoeken deze te wijzigen.

Uw persoonsgegevens verwijderen (vergetelheid)

U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen via het aanvraagformulier,  Dit heeft wel tot gevolg dat we onze diensten aan u en uw kind niet meer kunnen leveren.

Verzet aantekenen tegen verwerking van uw gegevens

In verschillende situaties kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Bijvoorbeeld op grond van uw persoonlijke omstandigheden. Dit kunt u aangeven in het aanvraagformulier. Na beoordeling laten we u weten of en hoe we aan uw verzoek kunnen voldoen.

Verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stopzetten (beperking)

Wilt u de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil laten zetten? Dat kunt u op het aanvraagformulier invullen.

Uw gegevens overdragen (dataportabiliteit)

Als u dat wilt, kunt u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij van u hebben. Deze gegevens kunt u zelf overdragen of door ons laten overdragen aan derden. U kunt dat via het aanvraagformulier aanvragen en uw keuze aangeven.