Kortingsbedragen

Bedragen bij korting gezamenlijk inkomen ONDER MODAAL:

Bedragen bij korting  STADSPAS van de leerling:

BEURS? Leerlingen die in het bezit zijn van een geldige stadspas, kunnen ook in aanmerking komen voor een beurs van het Jongerencultuurfonds>>. Geen stadspas maar is de betaling van het lesgeld toch nog een probleem? Dan kan onze Vriendenstichting>> mogelijk ondersteuning bieden.