Opleidingsklas (13-18 jaar)

Wat: Opleidingsklas (13-18 jaar) in Oost en Centrum
Vakken: Spelles, beweging en een specialisatieblok
Lesduur: 3 uur (2 uur spelles, 1 uur beweging)
Lesgeld: € 625 voor cursus van september tot april

Voor jongeren (13 t/m 18 jaar) die doorstromen vanuit de elementaire klas van de AJTS. Leerlingen (12+) die elders voldoende theaterles hebben gehad, kunnen hier soms ook instromen. Je begint in niveau 1. In deze klas krijg je speltraining en ligt de nadruk op beweging. Je leert hoe je, terwijl je weet dat het publiek naar je kijkt, ontspannen en geconcentreerd kunt spelen. In de spellessen ligt de nadruk op “waarachtig” spel. Ook leer je verschillende improvisatietechnieken en krijg je een blok mime van 5 weken, waarin je leert om vanuit bewegingstechnieken van de mime een toneelpersonage op te bouwen. 1 Openbare les in december en een presentatie in een theater in april.