Auditeren

Voor deelname aan de reguliere lessen van De Amsterdamse Jeugdtheaterschool hoef je niet te auditeren. Alléén voor een werkplaats of productieklas doe je auditie.

Hoe verloopt een auditie

Je mag meerdere audities doen! Na jouw aanmelding krijg je een bevestiging van ontvangst en bijtijds een uitnodiging per mail, waarin staat hoe laat je wáár moet zijn en hoe jij je kunt voorbereiden. Ook via de pagina van de Productieklas en Werkplaatsen kom je bij de auditieopdrachten.

Op de dag zelf: Omdat degene die de auditie afneemt niet iedereen bij naam kent, krijg je een nummer opgespeld. Per auditie let de docent of regisseur op verschillende zaken. Meestal wordt dat voorafgaand aan de auditie verteld. Als dat niet zo is dan kun je ernaar vragen. Een auditie wordt afgenomen door een regisseur of docent. Er is altijd iemand bij aanwezig van de artistieke leiding die meekijkt.

Hoe wordt er bij een auditie van de AJTS gekeken? Omdat wij weinig tijd hebben, moeten wij snel en efficiënt werken. Er worden enkele oefeningen gedaan en wij letten op bepaalde vaardigheden die voor het desbetreffende stuk nodig zijn. Er worden aantekeningen gemaakt van de mensen die in aanmerking komen.
Na afloop kijken wij welke leerlingen in aanmerking komen. Soms verschilt de mening van de leiding van de school met die van de regisseur. Uiteindelijk bepaalt de regisseur (die een periode met de spelers aan het werk gaat), wie worden aangenomen. Bij twijfel kijken wij de rapporten van de leerling door of wordt de docent van de desbetreffende leerling om inlichtingen gevraagd.

Als je meerdere audities hebt gedaan, en ook bent aangenomen, mag je kiezen waar je je dat jaar bij wilt aansluiten. Ben je niet aangenomen, dan wordt je automatisch in de vervolgklas op die van vorig jaar geplaatst. Je mag natuurlijk ook annuleren (UITERLIJK twee weken voor de start van het jaar).

Omdat wij geen aantekeningen maken van mensen die niet in aanmerking komen (daarvoor is er onvoldoende tijd) kunnen wij degenen die afgewezen worden geen toelichting geven. Dat is ook niet zo zinvol omdat alle regisseurs en docenten op verschillende zaken letten. Er zijn geen vaste richtlijnen. Leerlingen die regelmatig meedoen met audities staan bij ons in het bestand genoteerd. Het geeft voor ons aan dat een leerling ambitie heeft.

Om te onthouden: jouw prestaties op iedere auditie worden altijd subjectief beoordeeld en hoeven bij niet-aangenomen worden niet per definitie slecht te zijn!

Tip van de directeur: “Als je auditeert: wees dan jezelf en probeer zoveel mogelijk plezier te halen uit je auditie! Vergelijk jezelf nooit met de anderen, dat werkt remmend op je prestaties. Het heeft geen enkele zin, want wat jij ‘goed’ vindt kan door degene die de auditie afneemt heel anders beoordeeld worden”.

Voor audities buiten de AJTS

Screentests voor film- en tv producties:  Bij film- en televisie speelt de haarkleur, lengte en andere uiterlijke kenmerken vaak een grotere rol dan het talent. Bij hoofdrollen wordt wel gekeken naar talent en uitstraling.

Auditeren voor toelatingsexamen theaterscholen: Nederland kent 7 erkende HBO-theaterscholen. Het kan zijn dat een leerling wel aangenomen wordt op de toneelacademie in Maastricht en niet op de theaterschool in Amsterdam. Het aanname beleid zegt meer over de scholen dan over de auditanten. Op een toneel/theaterschool worden mensen aangenomen, waarvan de docenten denken dat zij in staat zijn deze mensen daadwerkelijk verder te kunnen helpen bij hun ontwikkeling. Omdat er in Maastricht andere docenten zijn dan in Amsterdam kan het zijn dat de ene toneelschool mensen afwijst, terwijl de andere toneelschool hen juist aanneemt!