Lesgeld

Indien wij het volledige lesgeld vóór 1 september 2017 hebben ontvangen, is er sprake van korting op het lesgeld.

Ook voor leerlingen die de proefles volgen op de hoofdlocatie, geldt deze kortingsregeling. Aan hun ouders vragen ervoor te zorgen dat wij het volledige lesgeld ná de proefles maar vóór het eerste lesweekend hebben ontvangen. Na de eerste les vervalt het recht op de korting (bij volledige cursus is die € 25,- en bij de korte cursus in een dependance € 15,- op het totaalbedrag.

DENKT U IN AANMERKING TE KOMEN VOOR KORTING OP GROND VAN DE HOOGTE VAN UW INKOMEN? Bezoekt u dan deze pagina>>

LESGELD 2017-2018 – voljaarscursus (24 weken) – hoofdlocatie

Ouders met een gezamenlijk inkomen boven modaal (meer dan € 36.000 bruto per jaar) betalen de onderstaande bedragen. Het bedrag kan ook in 4 termijnen van uw rekening afgeschreven worden. In dat geval vragen wij u ons daarvoor te machtigen. Wij brengen u hiervoor € 25,- administratiekosten in rekening.

NB het lesgeld voor een werkplaats is iets verhoogd t.o.v. vorig jaar vanwege een hoger aantal contacturen t.o.v. de elementaire- en opleidingsklas.

In 1 x met vroegbetalers-korting (vóór 1 sept)*     Klas vóór 1 sep vóór 1 okt vóór 1 dec vóór   1 febr Totaalbedrag 4 termijnen
€ 285 Basisklas 5/6 (groep 5 en 6) en 6/7 € 175 € 45 € 45 € 45 € 310
€ 345 Basisklas 7 (groep 7) € 175 € 65 € 65 € 65 € 370
€ 405 Basisklas 7/8, 8 of
WP musical (9-12 jaar)
€ 205 € 75 € 75 € 75 € 430
€ 575 Elementaire klassen € 300 € 100 € 100 € 100 € 600
€ 575 Opleidingsklassen en 17+ klas € 300 € 100 € 100 € 100 € 600
€ 625 Werkplaatsen € 350 € 100 € 100 € 100 € 650
€ 625 Werkplaats Slapelozen € 350 € 100 € 100 € 100 € nnb
€ 750 Productieklas € 370 € 135 € 135 € 135 € 775
€ 950 Vooropleiding & Oriëntatie Theaterscholen € 570 € 135 € 135 € 135 € 975

LESGELD 2017-2018 – halfjaarscursus (12 weken) – dependances

Bedragen per klas Dependances 2017-2018
In 1 keer vóór 1 sept* Betaling in 2 termijnen vóór: 21-sep 1-nov In 2 keer totaal
€ 120 Dependance basisklas 5/6   groep 5 of 6 € 85 € 50 € 135
€ 121 Dependance basisklas 6/7   groep 6 of 7 € 85 € 50 € 135
€ 140 Dependance basisklas 7/8   groep 7 en 8 € 105 € 50 € 155
€ 160 Dependance elementaire klas   12-18 jaar € 105 € 70 € 175

*indien een leerling deelneemt aan de proefles op zaterdag 16 september, wordt deze datum opgeschoven naar 21 september