Korting

Als het lesgeld een probleem is, bestaan er 5 verschillende mogelijkheden voor ondersteuning bij betaling van het lesgeld:

Jongerencultuurfonds1. Het Jongerencultuurfonds

Via de AJTS kan een beurs worden aangevraagd voor leerlingen uit een gezin met weinig financiële armslag.  lees meer >>

2. Ouders met een gezamenlijk inkomen onder modaal

Als het gezamenlijke inkomen van de ouders minder dan € 36.000,- bruto per jaar bedragen komt de leerling in aanmerking voor een korting. De ouders moeten dit echter aantonen door het overleggen van de jaaropgaven (belastingdienst) van 2017. Het bedrag kan ook na uw machtiging in 4 termijnen van uw rekening afgeschreven worden. Wij brengen u daarvoor € 25,- administratiekosten in rekening. bekijk uw korting in het overzicht >>

stadspas3. Stadspaskorting

Als uw zoon of dochter in het bezit is van een stadspas komt deze in aanmerking voor stadspaskorting. Voor les in de dependances geldt een speciale stadspasactie. U moet dan wel een kopie van de voor- en achterkant van de geldige stadspas van de leerling opsturen + het nummer bij de streepjescode op de achterzijde, naar ons secretariaat (dit mag per mail). Het lesgeld kan gespreid worden geïncasseerd. bekijk uw korting in het overzicht >>

4. 3 Kinderen-of-meer korting

Wij passen 10% korting op het lesgeld van elk kind bij 3 of meer in geschreven kinderen uit één gezin, ongeacht de cursus.

5. Scholierenvergoeding

Schoolgaande kinderen van Amsterdamse ouders met een laag inkomen komen hiervoor in aanmerking. Met het geld kunt u de kosten van school, sportactiviteiten en culturele activiteiten van uw kind betalen. Deze vergoeding is voor kinderen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Ook kinderen op het mbo/bol (beroepsopleidende leerweg) hebben er recht op. U kunt scholierenvergoeding kan voor het schooljaar 2018/2019 aanvragen. Informatie>>

6. Een beurs van de stichting VRIENDEN van de amsterdamse jeugdteJAterschool

aanvragen

De amsterdamse jeugdteJAterschool heeft een klein fonds waaruit het een aanvulling kan bieden aan financieel minder draagkrachtige leerlingen. Aanvragers worden altijd wel eerst doorverwezen naar de scholierenvergoeding en naar het jongerencultuurfonds. Een beursaanvraag moet schriftelijk ingediend worden bij Stichting de amsterdamse jeugdteJAterschoolvrienden, Wg-Plein 500, 1054 SJ Amsterdam

Voor het verlenen van een beurs hebben wij de volgende informatie nodig:

  • Aangifte van uw inkomensbelasting van 2017
  • Afschriften van uw uitkeringsinstantie van de afgelopen 3 maanden
  • De Gemeente Amsterdam biedt ouders een scholierenvergoeding aan voor buitenschoolse activiteiten zoals de amsterdamse jeugdteJAterschool. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangen wij graag een kopie van de goedkeuring.
  • Mocht u niet in aanmerking komen voor deze vergoeding en u kunt hiervan een schriftelijk bewijs van de Dienst Werk en Inkomen aan ons overleggen, dan zal uw aanvraag door de Stichting Vrienden opnieuw worden bekeken.
  • Als u kunt aantonen dat u na ontvangst van de scholierenvergoeding nog een extra vergoeding nodig heeft dan kunt u wederom een aanvulling aanvragen op de scholierenvergoeding bij de Stichting amsterdamse jeugdteJAterschoolvrienden.