Sponsoren / weldoeners

Sponsoren en weldoeners van het eerste uur

De amsterdamse jeugdteJAterschool is zonder subsidie gestart. Een aantal mensen hebben geheel belangeloos werkzaamheden voor de school verricht. Wij willen deze mensen graag bedanken:

Brunette van Eijseldijk grafisch ontwerpster, voor het ontwerpen van het logo, het briefpapier en de visitekaartjes
Yvonne de Blaauw professioneel fotografe, voor haar fotoreportage.
Karen Welling hoofd afdeling Publiciteit Gastprogrammering en Communicatie van Het Muziektheater, voor haar adviezen met betrekking tot de publiciteit en marketing
Edward Postma van Zitzo voor zijn financiële adviezen
Niels Feis van grafisch ontwerpbureau Mezzaluna voor het gratis ontwerpen van de flyer voor de aanloopcursus
Ben Goes organisatie adviseur Goes Consult, voor het monteren van het promotiefilmpje van de leerlingen
Kasper van Noppen BBK- informatie-overdacht voor zijn adviezen op het gebied van marketing en communicatie.
Andy Kerr heeft geheel belangeloos onze vorige website gebouwd en vele jaren verzorgd