Theaterlessen in het onderwijs

Naast de reguliere lessen op onze hoofdlocatie en dependances is De Amsterdamse Jeugdtheaterschool ook actief op veel Amsterdamse scholen. Zowel in het basis- als voortgezet onderwijs geven wij lessen onder en na schooltijd. We bieden kortlopende cursussen theater, beweging, dans, zang, filosoferen, verhalen vertellen én ondersteuning aan scholen. Daarnaast helpen we bij de ontwikkeling van lange leerlijnen ten behoeve van het Basispakket Cultuureducatie.

Met behulp van de cultuurvouchers kunnen de scholen er zelf voor kiezen de doorlopende leerlijn te intensiveren. Voor de ontwikkeling van de  lange leerlijnen theater mogen de vouchergelden van € 20 per leerling per jaar ingezet worden.

Theateraanbod in het primair onderwijs

Theateraanbod in het voortgezet onderwijs

Ontwikkelen staat centraal bij de Amsterdamse Jeugdtheaterschool. Ons uitgangspunt is daarom ook dat er binnen een project opvolging is, waardoor leerlingen zich kunnen ontwikkelen op het gebied van beweging en/of theater. Iedere school heeft een eigen visie. Deze visie en de werkwijze van uw school worden verwerkt in het leerplan drama / theater. Een leerplan kan gaan over een kortlopende periode van enkele weken of een langere looptijd (meerdere jaren).

Bent u als school op zoek naar  theater, dans, filosofie of zanglessen? Neem dan contact op met onze projectmedewerker Nina Lahocsinszky >>, tel: 020 489 62 90

 

————————————————————————————————————————–

Wij zijn op het moment actief binnen het basisonderwijs:

School Activiteit Onder/ na schooltijd Groep
Basisschool oostelijke eilanden Theaterles Onder schooltijd Groep 7/ 8
Oscar Carré Theaterles Na schooltijd Groep 4/5/6 en 7/8
Kindercampus Zuidas Kleuterdans Na schooltijd Groep 1/2
Hildebrand van Loonschool Theaterles Na schooltijd Groep 4/5/6 en 7/8
Basisschool de Meander Kinderdans Na schooltijd Groep 3/4/5
Basisschool Piet Hein Theaterles en theaterdans Onder schooltijd Groep 1 t/m 8
OBS de Notenkraker Theaterles Onder schooltijd Groep 3 t/m 8
OBS de Springstok Theater- en dansles Onder schooltijd Groep 1 t/m 8

Wij zijn op het moment actief binnen het middelbaar onderwijs:

School Activiteit Onder/ na schooltijd Klas
Hervormd Lyceum West Theaterles Onder en na schooltijd 1
Ijburgcollege 1 en 2 Theater, filosofie en muziek/zangles. Onder schooltijd 1 t/m 2
Hogeland College Theaterdans Onder schooltijd 1 t/m 4