Theaterlessen in het onderwijs

Wij verzorgen theaterlessen en zetten sinds 2005 korte en lange leerlijnen theater uit in het Primair-en Voortgezet Onderwijs. We bieden scholen kortlopende cursussen theater, beweging, filosoferen, verhalen vertellen én ondersteuning aan scholen in het Primair Onderwijs bij de ontwikkeling van lange leerlijnen ten behoeve van het Basispakket Cultuureducatie. Met behulp van de cultuurvouchers kunnen de scholen er zelf voor kiezen de doorlopende leerlijn te intensiveren. Voor de ontwikkeling van de  lange leerlijnen theater mogen de vouchergelden van € 20 per leerling per jaar ingezet worden.

Theateraanbod in het primair onderwijs

In het voortgezet onderwijs

Wij bieden ondersteuning bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van een leerplan theater/drama of ontwikkelen projecten op aanvraag. Iedere school heeft een eigen visie. Deze visie en de werkwijze van uw school worden verwerkt in het leerplan drama / theater. Een leerplan kan gaan over een kortlopende periode van enkele weken of een langere looptijd (meerdere jaren).

Ontwikkelen staat centraal bij de amsterdamse jeugdteJAterschool. Ons uitgangspunt is daarom ook dat er binnen een project opvolging is, waardoor leerlingen zich kunnen ontwikkelen op het gebied van beweging en/of theater.

Bestellen of meer informatie: nina@ajts.nl

Schoolprojecten AJTS

Naast de reguliere lessen op onze hoofdlocatie en dependances is de amsterdamse jeugdteJAterschool ook actief op veel Amsterdamse scholen. Zowel in het basis- als voortgezet onderwijs geven wij lessen onder en na schooltijd. Hieronder een overzicht van alle lessen die we geven. Bent u als school op zoek naar  theater, dans, filosofie, muziek of techniek lessen? Neem dan contact op met onze project medewerker Nina Lahocsinszky, tel: 020 489 62 90

Wij zijn op het moment actief:

Basisonderwijs

School Activiteit Onder/ na schooltijd Groep
Basisschool oostelijke eilanden Theaterles Onder schooltijd Groep 7/ 8
Oscar Carré Theaterles Na schooltijd Groep 4/5/6 en 7/8
Kindercampus Zuidas Kleuterdans Na schooltijd Groep 1/2
Hildebrand van Loonschool Theaterles Na schooltijd Groep 4/5/6 en 7/8
Basisschool de Meander Kinderdans Na schooltijd Groep 3/4/5
Basisschool Piet Hein Theaterles en theaterdans Onder schooltijd Groep 1 t/m 8
OBS de Notenkraker Theaterles Onder schooltijd Groep 3 t/m 8
OBS de Springstok Theater- en dansles Onder schooltijd Groep 1 t/m 8

Middelbaar onderwijs

School Activiteit Onder/ na schooltijd Klas
Hervormd Lyceum West Theaterles Onder en na schooltijd 1
Ijburgcollege 1 en 2 Theater, filosofie en muziek/zangles. Onder schooltijd 1 t/m 2
Hogeland College Theaterdans Onder schooltijd 1 t/m 4

Voorbeeldproject: Vanaf augustus 2008 werkte de amsterdamse jeugdteJAterschool samen met het Berlage Lyceum. Deze samenwerking werd financieel mogelijk gemaakt door Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stichting Boschuysen, Stichting VSB Fonds, VandenEnde Foundation, Stichting SNS Reaals Fonds en Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds. Aan de lessen die de amsterdamse jeugdteJAterschool op het Berlage Lyceum verzorgde namen de eerste, tweede en de schakelklassen deel. In 4 jaar tijd in het vak drama geïmplementeerd binnen de school.