Lessen voor jongeren vanaf 12 jaar

Elementaire klassen voor jongeren uit het voortgezet onderwijs (van 12 t/m 18 jaar) die óf doorstromen uit een basisklas óf net nieuw beginnen op de AJTS. We proberen iedereen met de zelfde leeftijd en het zelfde niveau in te delen.

Vakken: spel, filosofie, beweging. 24 weken van 2 uur spel en 1 uur beweging per week. 3 weken filosofie  i.p.v. bewegingsles (beide presentatiemomenten tellen als één les).
Presentaties: de leerlingen uit deze klassen hebben hun theaterpresentatie kort vóór de kerstvakantie. Aan het  eind van het seizoen vindt een openbare les plaats

12+ of 15+: we proberen de klassen in te delen op leeftijd (12+: 1e- en 2e klassers VO bij elkaar en 15+:  3e, 4e, 5e jaars bij elkaar)

DOORSTROOMKLASSEN voor ouderejaarsleerlingen:

Opleidingsklassen voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs tussen 13 – 18 jaar, die een Elementaire klas  hebben gevolgd. Opleidingsklassen hebben elk jaar een verschillend specialisatieblok van 5 weken. Lesduur: 24 weken van 3 uur les. Presentaties: 1 Openbare les in december en 1 presentatie in het theater (beide presentaties tellen als één les)

Opleidingsklas 1 krijgt tijdens de spellessen een specialisatieblok mime. Vakken: spel, beweging, filosofie, mime.

Opleidingsklas 2 werkt in de spellessen o.a. met (bestaande) theaterteksten. Vakken: spel, beweging, filosofie, scènestudie (tekstanalyse)

Opleidingsklas 3  krijgt een specialisatieblok ruimtelijke theatervormgeving én een blok muziektheater. Vakken: spel, beweging, filosofie, ruimtelijk theatervormgeving en muziektheater

Opleidingsklas 4 krijgt een verdiepend spelaanbod. Deze klas maakt in samenwerking met hét  Jeugdtheatergezelschap van  Amsterdam: de Toneelmakerij een presentatie gebaseerd op een voorstelling van de Toneelmakerij. Dit aanbod is voor leerlingen van 17 jaar en ouder die minimaal 2 jaar een opleidingsklas hebben gevolgd. Vakken: spel (met als uitgangspunt spelverdieping en jouw acteurschap), beweging, filosofie, workshop bij  de Toneelmakerij.