Lessen voor jongeren vanaf 12 jaar

Jongeren vanaf 12 jaar

  • Elementaire klas: Voor jongeren uit het voortgezet onderwijs (van 12 t/m 18 jaar) die óf doorstromen uit een basisklas óf net nieuw beginnen op de AJTS. Vakken: spel, filosofie, beweging. 24 weken van 2 uur spel en 1 uur beweging per week. 3 weken filosofie
  • Opleidingsklas 1: Is een fysiek bewegingsjaar. Krijgt tijdens de spellessen een specialisatieblok mime. Vakken: spel, beweging, filosofie, mime.
  • Opleidingsklas 2: Is een tekstjaar. Werkt in de spellessen o.a. met (bestaande) theaterteksten. Vakken: spel, beweging, filosofie, scènestudie (tekstanalyse/dramaturgie)
  • Opleidingsklas 3: is een vormgevingsjaar. Krijgt een specialisatieblok ruimtelijke theatervormgeving op diverse locaties in Amsterdam. Vakken: spel, beweging, filosofie, ruimtelijk theatervormgeving.
  • Opleidingsklas 4/5: is een verdiepend speljaar. Krijgt krijgt een verdiepend spelaanbod waarbij dieper in wordt gegaan op verschillende speelstijlen en het acteursschap. Vakken: geloofwaardig en fysiek spel, tekstbehandeling, monologen, eigen materiaal, beweging, filosofie

Voor alle klassen geldt: 

Lesduur: 24 weken van 3 uur les.
Presentaties: 1 Openbare les in december en 1 presentatie in het theater (beide presentaties tellen als één les)
Groep: We proberen de klassen in te delen op leeftijd (12+: 1e- en 2e klassers VO bij elkaar en 15+:  3e, 4e, 5e jaars bij elkaar) 
Verschil: een Elementaire klas is voor jongeren die nieuw beginnen op de AJTS, óf doorstromen uit een basisklas; de opleidingsklas is voor jongeren die een Elementaire klas hebben gevolgd.  Opleidingsklassen hebben elk jaar een verschillend specialisatieblok van 5 weken.