Dependance West – Hemsterhuisstraat 87

OPro Regeschoolp de locatie aan de Hemsterhuisstraat 87 (Pro Regeschool) biedt de amsterdamse jeugdteJAterschool theatercursussen van 12 lessen aan op dinsdagmiddag. Aan het eind van de cursus mogen ouders een kijkje nemen in de openbare les.

Basisklas 5/6

Voor leerlingen uit groep 5 en 6 van het basisonderwijs in de leeftijd van 8 – 10 jaar. De cursus bestaat uit 12 weken spelles van 1 uur per week, incl. 1 openbare les. In de basisklas 5/6 leer je het verschil tussen spelen en toneelspelen. We werken veel vanuit beweging. Voor toneelspelen is het belangrijk dat je je fantasie en verbeeldingskracht gebruikt.

Basisklas 7/8

Voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs in de leeftijd van 9  t/m 11 jaar. De cursus bestaat uit 12 weken spelles van 1,25 uur per week, incl. 1 openbare les. In basisklas 7/8 leer je dat toneelspelen heel erg te maken heeft met reageren op je tegenspeler. Je leert improviseren en ontdekt hoe je je toneelspel het best op het publiek overbrengt.

Wat is het verschil tussen de hoofdlocatie en dependances? 

De AJTS maakt verschil tussen de de theaterlessen op de hoofdlocatie en de dependances. De lessen op de hoofdlocatie zijn 24 weken, duren iets langer en zijn inhoudelijk verdiepender. Om kinderen kennis te laten maken met theater en de (financiële) drempel zo laag mogelijk te houden, zijn de lessen op een dependance 12 weken, korter van duur en in de eerste plaats gericht op kennismaking met theater. We houden 2 rondes van 12 weken per jaar waar je na de eerste 12 weken door kunt stromen naar de volgende.

* de lessen zullen doorgang vinden bij minimaal 9 leerlingen