Lesaanbod locatie Centrum

MLA gebouwLocatie Centrum van de amsterdamse jeugdteJAterschool bestaat 28 jaar en is gevestigd aan de Pieter de Hoochstraat 59, het lesgebouw van het Montessori Lyceum.

inschrijven nieuwe leerling inschrijven doorstromer

naar info KORTE cursus naar info LANGE cursus

Opbouw van de leerjaren:

Klasnaam Voor wie?    lees meer!
Basisklas kinderen uit groep 5 tot en met 8 lesinhoud >>
Elementaire klas startende jongeren óf jongeren die een basisklas hebben gevolgd lesinhoud >>
Opleidingsklas 1 jongeren die een elementaire klas hebben gevolgd Iesinhoud >>
Opleidingsklas 2 jongeren die opleidingsklas 1 hebben gevolgd Iesinhoud >>
Opleidingsklas 3 jongeren die opleidingsklas 2 hebben gevolgd Iesinhoud >>
Opleidingsklas 4 jongeren die opleidingsklas 3 hebben gevolgd lesinhoud >>
Productieklas en Werkplaatsen jongeren die minimaal een elementaire klas hebben gevolgd Iesinhoud >>

Filosoferen aan het begin van ieder jaar!

openbare les ajts april 2011Als je 12 jaar of ouder bent, krijg je de eerste 3 weken filosofieles op de hoofdlocatie. Van filosoferen leer je te spelen met denken. Omdat filosofische vragen niet met een goed of fout antwoord zijn te beantwoorden, word je ‘gedwongen’ zelf goed na te denken. Door filosoferen worden vanzelfsprekendheden op hun kop gezet, ga je beter luisteren naar anderen. Wat is de mening van een ander en wat is de achtergrond daarvan? Onderzoeken wat je zelf vindt van een bepaald onderwerp maakt dat je beter kunt verwoorden wat er in jezelf omgaat. Hierdoor krijg je meer zelfkennis en die kennis is niet alleen belangrijk voor jou als theatermaker, maar ook een belangrijke aanwinst voor jouw verdere leven.