Lesaanbod hoofdlocatie

MLA gebouwDe hoofdlocatie van de amsterdamse jeugdteJAterschool bestaat 27 jaar en is gevestigd aan de Pieter de Hoochstraat 59, het lesgebouw van het Montessori Lyceum. Alle klassen op de hoofdlocatie hebben 23 weken les, plus 1 presentatie in het theater.

Opbouw van de leerjaren:

Klasnaam Voor wie?   Lees meer!
Basisklas kinderen uit groep 5 tot en met 8 Iesinhoud >>
Elementaire klas startende jongeren óf jongeren die een basisklas hebben gevolgd Iesinhoud >>
Opleidingsklas 1 jongeren die een elementaire klas hebben gevolgd Iesinhoud >>
Opleidingsklas 2 jongeren die opleidingsklas 1 hebben gevolgd Iesinhoud >>
Opleidingsklas 3 jongeren die opleidingsklas 2 hebben gevolgd Iesinhoud >>
Opleidingsklas 4 jongeren die opleidingsklas 3 hebben gevolgd lesinhoud >>
Werkplaatsen jongeren die minimaal een elementaire klas hebben gevolgd Iesinhoud >>
Productieklas jongeren die minimaal een elementaire klas hebben gevolgd Iesinhoud >>
Vooropleiding jongeren die zich oriënteren op het kunstvakonderwijs kijk verder>>

openbare les ajts april 2011Filosoferen aan het begin van ieder jaar!

Als je 12 jaar of ouder bent, krijg je de eerste 3 weken filosofieles op de hoofdlocatie. Van filosoferen leer je te spelen met denken. Omdat filosofische vragen niet met een goed of fout antwoord zijn te beantwoorden, word je ‘gedwongen’ zelf goed na te denken. Door filosoferen worden vanzelfsprekendheden op hun kop gezet, ga je beter luisteren naar anderen. Wat is de mening van een ander en wat is de achtergrond daarvan? Onderzoeken wat je zelf vindt van een bepaald onderwerp maakt dat je beter kunt verwoorden wat er in jezelf omgaat. Hierdoor krijg je meer zelfkennis en die kennis is niet alleen belangrijk voor jou als theatermaker, maar ook een belangrijke aanwinst voor jouw verdere leven.

Wat is het verschil tussen de hoofdlocatie en dependances?

De AJTS maakt verschil tussen de de theaterlessen op de hoofdlocatie en op de dependances. De lessen op de hoofdlocatie zijn 24 weken, duren langer en zijn inhoudelijk verdiepender. Daar krijgen leerlingen ook beweging, filosofie, mime, scenes studie en ruimtelijke theatervormegving. Om jongeren kennis te laten maken met theater en de (financiële) drempel zo laag mogelijk te houden, zijn de lessen op een dependance 12 weken, korter van duur, krijgen zij enkel spelles en zijn de lessen meer gericht gericht op kennismaking met theater.