Inschrijven Stage Fight Club

inschrijven Stagefight

    Hierbij machtig ik de AJTS voor incasso van het lesgeld van €85,-. De betaling van het lesgeld kan op verschillende manieren een probleem vormen. Er bestaan er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning bij betaling van het lesgeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@atjs.nl.