Filosofielessen

Zijn dromen echt of onecht?

– groep 1 t/m 8 –

openbare les ajts april 2011Kinderen filosoferen spelenderwijs aan de hand van een open gesprek over onderwerpen als vriendschap (Wie is jouw beste vriend en waarom?) slim zijn (Wanneer ben je slim en wat is dat?), dromen (Zijn dromen echt of onecht?). Hierin leren kinderen op een constructieve manier na te denken, te redeneren en naar elkaar te luisteren. Samen bespreken ze op creatieve wijze onderwerpen die zij de moeite waard vinden te onderzoeken. Filosoferen bevordert het creatieve denken en draagt daardoor bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Naarmate de cursus langer duurt leren de kinderen abstracter te denken en wordt het filosofisch gesprek steeds vrijer.

Benodigdheden: Een lege en rustige ruimte (bijvoorbeeld gymzaal, lege kantine, uitgeruimd groot leslokaal). Minimaal 9 maximaal 30 kinderen. Kosten € 60 per uur 

Bestellen en/of meer informatie via Nina Lahocsinszky: nina@ajts.nl