Veel gestelde vragen

VOOR WIE IS DE AMSTERDAMSE JEUGDTEJATERSCHOOL?
Je kunt deelnemen aan de lessen van de school vanaf groep 5 van de basisschool (8 jaar) tot en met 21 jaar.

WAAR KRIJG IK LES?
Als je het hele schooljaar theaterles volgt, krijg je les in het hoofdgebouw aan de Pieter de Hoochstraat 59 (Gebouw D van het Montessori Lyceum Amsterdam). Bij de korte cursus van 12 weken bieden we lessen aan in onze dependances West, Buitenveldert, Oost en de Pijp/Rivierenbuurt.

WANNEER KRIJG IK LES?
De lessen zijn op op vrijdag tussen 17.00 – 22.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 9.30 – 18.00 uur. De lessen van de korte cursus zijn op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag.

WAT KAN IK ER ALLEMAAL LEREN?
Voor de ontwikkeling van het ‘vakmanschap’ krijg je lessen in beweging, spel en scènestudie.
Voor de ontwikkeling van kunstenaarschap zijn vakkennis, een brede algemene kennis en training in denken vereist. Hiertoe wordt het lespakket aangevuld met de vakken zoals filosofie en theatergeschiedenis. Er wordt gewerkt aan de hand van een leerplan. Jaarlijks wordt de nadruk gelegd op onderdelen van verschillende theaterdisciplines binnen theater.

WAT BETEKENEN DIE INGEWIKKELDE KLASCODES TOCH?
B.5/6/7/8 betekent theaterklas voor leerlingen uit het Basisonderwijs, die in het lopende seizoen in groep 5/6/7/8 zitten. Het cijfer achter de punt (bij bijvoorbeeld B.7.2) staat voor de zoveelste klas, in dit geval de tweede, gerekend vanaf vrijdag. B.x.1/2/3 zijn parallelklassen.

Ea.12 of Ea.15 betekent Elementaire klas voor starters (a) uit het VO vanaf 12 of 15 jaar.
Eb.12 zelfde leeftijd, maar dan een doorstromersklas (de leerlingen zaten vorig jaar bij ons in de B.8 klas). Ea.12.1/2/3 zijn parallelklassen en Eb.12.1/2/3 ook.

O1.13 staat voor Opleidingsklas 1 voor 13-jarige doorstromers die het jaar ervóór een Elementaire klas a of b hebben gezeten. O1.13.1/2/3/4 enz. zijn parallelklassen.

O2 staat voor Opleidingsklas 2 voor doorstromers uit een O1 klas van het jaar ervóór.
O3 staat voor Opleidingsklas 3 voor doorstromers uit een O2 klas van het jaar ervóór.

17+ klas is voor leerlingen die in het jaar ervóór in de O3 klas zaten. In dit jaar wordt samengewerkt met de theatergroep de Toneelmakerij.

NB Soms komen er nóg merkwaardiger klascodes voor, meestal omdat we vanwege onvoldoende aanmeldingen voor 1 of 2 specifieke klassen te weinig aanmeldingen hebben ontvangen en zodoende klassen moeten samenvoegen. Dan krijg je klassen met een code als B.7/8 (combinatieklas groep 7 en 8 leerlingen) of Eab.12 (combinatieklas Ea.12 en Eb.12 klas).

WAAROM KRIJG IK FILOSOFIE EN THEATERGESCHIEDENIS (alleen op de hoofdlocatie Centrum)?
Door filosoferen leer je zelf na te denken, vanzelfsprekendheden worden op hun kop gezet. Je leert luisteren naar anderen. Soms kan dat betekenen dat je je eigen mening bijstelt; zo leer je elkaars meningen kennen en respecteren. Door filosoferen leer je ook verwoorden wat er in je omgaat. Kortom: je leert jezelf beter kennen.
Jaarlijks nemen we een facet uit de theatergeschiedenis bij de kop. Wij gaan er vanuit dat naarmate je meer weet, je je mogelijkheden vergroot om creatief verbanden te leggen. Vandaar dat wij dat kunstenaarschap noemen!

VAN WIE KRIJG IK LES?
Er wordt les gegeven door gediplomeerde theaterdocenten en docenten die werkzaam zijn in of afkomstig zijn uit de theaterpraktijk. Dat wil zeggen acteurs, regisseurs en specifieke vakdocenten zoals beweging- en zangdocenten enz.

ZIJN ER OPTREDENS VOOR PUBLIEK?
Alle leerlingen treden op voor publiek, in openbare lessen, presentaties of voorstellingen. Onze producties worden regelmatig uitgeselecteerd voor jongerenfestivals.

HOE KOM IK OP DE AMSTERDAMSE JEUGDTEJATERSCHOOL?
Heel eenvoudig. Je ouders vullen het online inschrijfformulier in en verzenden dit naar ons secretariaat. Hiervoor ontvangen ze een bevestiging per mail. Je bent dan ingeschreven en wordt ingedeeld in een groep met leerlingen van jouw eigen leeftijd. Er zijn geen audities, behalve voor specialisatieklassen voor ouderejaars leerlingen. Als de groepen vol zijn word je op een wachtlijst geplaatst. Dus hoe eerder je je inschrijft, hoe groter de kans op een plaats in een groep.

KAN IK BIJ MIJN VRIEND/VRIENDIN IN DE KLAS KOMEN?
Als jullie tegelijkertijd met het eerste jaar starten kan dat als je dat vermeldt bij het kopje ‘Opmerkingen’ op het online inschrijfformulier. Als je vriend/vriendin al enige jaren les heeft gehad kan dat niet, tenzij jouw vriend/vriendin zelf op jouw niveau wil beginnen. Je kunt dus altijd een jaar terug, maar niet een jaar vooruit!

HOE GROOT ZIJN DE GROEPEN?
Er nemen 12-15 leerlingen deel aan een groep.

HOE SCHRIJF IK ME IN?
Je kunt onze brochure downloaden en uitprinten. Inschrijven gaat ONLINE. Als je vragen hebt kun je die stellen via het contactformulier; je kunt ons ook bellen: 020 489 62 90.
 Om teleurstelling te voorkomen is het aan te raden om je zo vroeg mogelijk in te schrijven. Hoe eerder je je inschrijft des te groter de kans op plaatsing. Na inschrijving krijg je per e-mail een bevestiging van ontvangst; dit is echter geen garantie voor plaatsing.  Leerlingen die al langer hebben deelgenomen aan de lessen moeten zich voor 1 mei inschrijven. Op basis van hun wensen wordt dan het rooster gemaakt.

KAN IK ANNULEREN?
Je kunt tot uiterlijk 14 dagen voor de aanvangsdatum van de lessen annuleren. Als je een proefles hebt gevolgd, kun je nog binnen 48 uur annuleren. Wij bevestigen deze annulering dan per e-mail. Je krijgt dan reeds betaald lesgeld terug of een incasso wordt dan stopgezet. Na de gestelde termijn is teruggave van het lesgeld niet meer mogelijk.

KAN IK EEN PROEFLES DOEN?
Ja, op zaterdag 3 september 2016 zijn er proeflessen voor de hoofdlocatie en op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 september in de dependances. Aan de proefles op de hoofdlocatie is een klein bedrag verbonden.

KAN IK MIJ NA DE PROEFLES INSCHRIJVEN?
Ja, dat kan. Wij adviseren iedereen echter zich gelijk in te schrijven voor de proefles én de reguliere lessen, want als je je alleen voor de proefles inschrijft loop je kans dat als je door wilt er geen plaats meer is. Mocht je besluiten na de proefles dat je niet wilt deelnemen, dan moet je ons dat binnen 48 uur laten weten. Anderen op de wachtlijst kunnen dan jouw plek innemen. Uiteraard annuleren wij jouw inschrijving in dat geval. Als je niet annuleert, beschouwen wij je als ingeschreven.

KAN IK NA DE PROEFLES BETALEN?
Ja, dat kan. Pas na de proefles weet je of je de lessen wilt volgen. Als je de proefles gedaan hebt en wij hebben niks van je gehoord, gaan wij er vanuit dat je gaat deelnemen. Je moet er dan voor zorgen dat het lesgeld vóór aanvang van de eerste les op onze bank is bijgeschreven.

WANNEER BEN IK INGESCHREVEN?
Als wij jouw inschrijving volledig ingevuld hebben ontvangen en (per e-mail) bevestigd en wanneer het lesgeld door jou of je ouders/verzorgers is overgemaakt op onze bankrekening.

HOE KAN IK BETALEN?
Je kunt betalen door het lesgeld over te maken op ons op ons IBAN rekeningnummer NL43INGB 000 9308821 t.n.v. Stichting de amsterdamse jeugdteJAterschool Amsterdam, o.v.v. de naam van de leerling. BELANGRIJK!!: wij sturen géén overschrijvingskaarten toe. Wij gaan er vanuit dat ouders/verzorgers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het overmaken van het lesgeld. Ook kunt u een incasso-opdracht geven. Al naar gelang wordt het lesgeld dan in één keer (met korting) of in vier termijnen afgeschreven.

ALS IK ME HEB INGESCHREVEN EN HET LESGELD IS NOG NIET OVERGEMAAKT, BEN IK DAN INGESCHREVEN?
Nee, je bent pas volledig ingeschreven als wij het lesgeld ontvangen hebben.

ALS DE GROEPEN VOL ZITTEN EN IK HEB HET LESGELD OVERGEMAAKT, WAT DAN?
Dan krijg je je lesgeld natuurlijk gewoon terug!

ALS IK HALVERWEGE HET JAAR WIL STOPPEN KRIJG IK MIJN LESGELD TERUG?
Nee. Zodra je bent ingeschreven en met de lessen begonnen bent is die plaats voor het hele jaar voor jou gereserveerd. Om rust en veiligheid in de groepen te krijgen willen wij wisselingen in onze groepen zoveel mogelijk voorkomen.

KAN IK HALVERWEGE HET SEIZOEN NAAR DE AMSTERDAMSE JEUGDTEJATERSCHOOL?
Dat kan niet voor de lessen op de hoofdlocatie. Wel kun je halverwege het schoolseizoen starten met de 2e cursus toneellessen op de dependance. Die start in januari.

ER VALLEN VAAK LESSEN UIT; WANNEER IS DAT, EN KAN DAAR IETS AAN GEDAAN WORDEN?
Wij volgen het schoolvakantie- en vrije dagenrooster van het schoolseizoen: teveel leerlingen zijn dan op vakantie; daarbij hebben wij elk jaar te maken met de opendagen in het Montessori Lyceum. De ervaring leert dat het verstandiger is dan niet gebruik te maken van het lesgebouw aan de Pieter de Hoochstraat.

WAAROM ZIJN DE CURSUSSEN ZO DUUR?
Je krijgt veel uren per seizoen. Het gemiddelde lesgeld per contactuur is lager dan de meeste groepslessen elders:  Bekijk hieronder een vergelijking:

seizoen 2016-2017
ORGANISATIE CURSUS (groep) LESSEN UUR/LES LESGELD LESPRIJS UURPRIJS
AJTS hoofdlocatie VO leerling theaterles 12+ 24 3 € 575,00 € 23,96 € 7,99
AJTS dependance VO leerling theaterles 12+ 12 1,5 € 160,00 € 13,33 € 8,89
AJTS hoofdlocatie BS leerling theaterles 10+ 24 1,5 € 345,00 € 14,38 € 9,58
AJTS dependance BS leerling theaterles 10+ 12 1,25 € 140,00 € 11,67 € 9,33
Jeugdtheaterhuis theaterles 10+ 14 1,5 € 210,00 € 15,00 € 10,00
Muziekschool Amsterdam zang  10+ 38 1 € 536,00 € 14,11 € 14,11
Hollandse manege paardrijden 12+ 5 1 € 90,00 € 18,00 € 18,00
Artis ateliers tekenen 8+ 15 1,5 € 180,00 € 12,00 € 8,00