VACATURES

De amsterdamse jeugdteJAterschool (AJTS) is een bruisende en inspirerende plek voor kinderen en jong volwassenen. De school wil bijdragen aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren door hen te laten kennismaken met het plezier dat spelen en theater maken oplevert.

De AJTS is een artistiek ambitieuze, professionele, interdisciplinaire jeugdtheaterschool waar individueel onderwijs gegeven wordt en waar ontwikkeling en nieuwsgierigheid centraal staan. In ons meerjarig lesaanbod stellen wij kinderen en jongeren in de gelegenheid kennis en vaardigheden te verwerven op het gebied van toneel en theater én bieden wij hen de ruimte op persoonlijke wijze zelfstandig, maar ook in samenwerking met anderen, ideeën te ontwikkelen en theatraal uit te werken. De lessen worden zowel binnen als buiten schooltijden aangeboden.

——————————————————————–

Vacature Raad van Toezicht 2019

Werkwijze Raad van Toezicht AJTS

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en staat met gericht advies terzijde. De RvT komt tenminste drie keer per jaar bij elkaar en bestaat in 2019 uit 6 leden.

  • De Governance Code Cultuur is van toepassing.
  • De leden zijn onbezoldigd.

Voor aanvang van de vergadering ontvangen de leden tijdig de agenda en de vergaderstukken via de directie. De voorbereiding per vergadering zal ongeveer 1 uur zijn. Een enkele keer vindt er een bilateraal overleg plaats, al naar gelang de expertise die de AJTS op dat moment nodig heeft. Eens per twee jaar vindt een zelfevaluatie plaats en wordt de samenwerking en werkwijze van de RvT geëvalueerd. Verder wordt verwacht dat de RvT leden een tot twee maal per jaar een voorstelling of open les van de AJTS bijwonen.

Profiel van de 2 nieuwe leden

Ter aanvulling van de huidige Raad van Toezicht zoeken we twee nieuwe leden die vanuit hun expertise en ervaring waarde kunnen toevoegen aan de amsterdamse jeugdteJAterschool, met affiniteit voor de doelgroep en het aanbod. Zij hebben een relevant netwerk, kennis en ervaring binnen:

  • Het gemeentelijke politieke netwerk van Amsterdam;
  • Of Het culturele (educatie) landschap van Amsterdam.

De AJTS streeft naar een evenwichtige en inclusieve samenstelling binnen de het leerlingenbestand, het aanbod, het personeel en samenwerkingspartners. Zo ook binnen de raad van toezicht. Mensen met verschillende achtergronden in studie, afkomst en cultuur worden daarom uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Het verloop van de benoemingsprocedure

  • De werving van nieuwe leden gebeurt middels gesprekken met 1 of 2 leden van de RvT en de directeur. De directeur geeft informatie over beleid en ontwikkelingen van de amsterdamse jeugdteJAterschool. Als alle partijen positief zijn volgt de volgende stap:
  • Ieder nieuw lid woont 1 keer een vergadering bij. Na afloop bekijkt het lid of hij/zij wil blijven en kijken de leden van de RvT of er een goede klik is.
  • Indien partijen positief zijn vindt de formele benoeming plaats met een termijn van 4 jaar.

Reactie?

Uw korte motivatie en CV  kunt u voor eind december 2018 sturen naar Suzanne Klomp, directeur van de amsterdamse jeugdteJAterschool: suzanne@ajts.nl  De eerste gesprekken vinden plaats in januari 2019.

Ervaring van de huidige raad:

De vergaderingen verlopen doorgaans altijd vlot en prettig. Het onderlinge vertrouwen is goed en er is een goede klik tussen de leden van de Raad van Toezicht en de directeur. In dit klimaat is het mogelijk om elkaar te versterken en kan de directie vanuit openheid en vertrouwen communiceren met de RvT. De agenda en de stukken worden altijd tijdig aangeleverd. De directie houdt de leden goed op de hoogte in geval er (tussentijdse) ontwikkelingen zijn