Visie en missie

Visie

Bijdragen aan de kwaliteit van het leven van kinderen en jongeren door hen te confronteren met het plezier dat spelen en theater maken oplevert.
Oriëntatie bieden op verschillende kunstvakopleidingen.

Missie

Een jeugdtheaterschool in Amsterdam waarvan de leerlingen in de gelegenheid gesteld worden kennis en vaardigheden te verwerven op het gebied van theater op professionele wijze en in de breedste zin van het woord.

Aan de hand van een meerjarig leerplan wordt het vakmanschap met betrekking tot theater getraind en het kunstenaarschap ontwikkeld:

  • Een artistiek ambitieuze, professionele, multidisciplinaire jeugdtheaterschool waar individueel onderwijs gegeven wordt en waar ontwikkeling en nieuwsgierigheid centraal staan.
  • Oriëntatie bieden op verschillende kunstdisciplines met behulp van theater.
  • De gelegenheid bieden aan kinderen en jongeren om op authentieke wijze, autonoom en met respect voor anderen, hun doelen te realiseren.
  • Een plek bieden waar kinderen en jongeren de relatie ontwikkelen met zichzelf, hun omgeving, kunst en kunstenaars.
  • Vergroten van het zelfbewustzijn van jongeren door het bijbrengen van dramatische basisprincipes waardoor zij kritischer leren denken, zichzelf ondervragen en beter formuleren.

Werkwijze

In een 6 jarig opleidingstraject worden kinderen en jongeren getraind in de disciplines spel, beweging, zang en filosoferen. In de 4 opleidingsklassen staat jaarlijks een kunstdiscipline (beweging, tekst toneel, beeldende vormgeving en muziek) centraal en krijgen de leerlingen een verdiepend blok in de desbetreffende discipline.

Jaarlijks kunnen leerlingen zich specialiseren in het verdiepende aanbod dat door verschillende Werkplaatsen geboden wordt.
Jaarlijks treden de leerlingen op tijdens de openbare lessen voor de ouders en in het theater of op scholen door het spelen van presentaties en producties voor een breed publiek.
Regelmatig worden voorstellingen gemaakt waarin leerlingen kennis maken met de professionele aspecten van het theater.