Geschiedenis

In 1990 richtten Vivian Lampe en Cor Poelman de amsterdamse jeugdteJAterschool (AJTS) op. Klein gestart op een prachtige locatie in de Vendelstraat . De school groeide in 10 jaar tijd van 147 naar maar liefst 800 leerlingen.

In 1996 fuseerde de amsterdamse jeugdteJaterschool met de Stichting Kunstzinnige Vorming Amsterdam, later Kunstweb geheten. Vanaf die tijd zette Vivian Lampe de school (op de Overtoom en de Agamemnonstraat) alleen voort.

In 2001 besloot Kunstweb gedwongen door gemeentelijk beleid de subsidie aan de amsterdamse jeugdteJAterschool af te bouwen. Op initiatief van ouders is er een nieuwe stichting met dezelfde naam ‘de amsterdamse jeugdteJAterschool opgericht.

Met behulp van de VandenEnde Foundation maakte de amsterdamse jeugdteJAterschool in 2003 een doorstart.

Per 1 januari 2016 is Vivian Lampe met pensioen. Zij is opgevolgd door Suzanne Klomp: voormalig docente, coördinator en adjunct-directeur van de AJTS.

Uit onderzoek is gebleken dat 70% van de leerlingen van 18 jaar en ouder is doorgestroomd naar de kunstvakken en kunstvakopleidingen.